Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Asortiman ACO Slot kanala uključuje kanale za sve uobičajene primjene i sve tipove podnih obloga (beton, keramičke pločice ili epoksi smola). Odabir odgovarajućeg kanala je jednostavan. Jedinstvena varijabilnost cijelog programa olakšava odabir kanala koji odgovara specifičnim zahtjevima kupca. Dužina kanala, dubina i pozicija izljeva samo su neki od parametara koji se mogu mijenjati, i bez obzira na varijacije, ne utječu na vrijeme isporuke.

Slot 20

FHD - lijevana / elektropolirana
FHD - prečkasta / pasivizirana
Heelsafe / pasivizirana
Volcano / elektropolirana
Mrežasta / elektropolirana
Quadratto / pasivizirana
Slot / pasivizirana

Kanal sa ili bez integriranog pada

Kanal L - kutnog oblika

Kanal T oblika

Kanal s krajnjim izljevom duljine 500 mm

Kanal s centralnim izljevom duljine 500 ili 1000 mm

Slot kanal s higijenskim slivnikom s prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije


Slot kanal s higijenskim slivnikom

ACO Slot 20 kanali pdf

ACO Slot 20 kanali docx