Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatori lakih tekućina bez mimotoka najčešće se koriste tamo gdje postoji rizik od havarije kod koje može doći do izljevanja većih količina naftnih derivata (benzinske postaje, trafo stanice i sl.) ili tamo gdje se očekuju veće koncentracije lakih tekućina u otpadnim vodama (autopraonice, auto servisi, auto otpadi i sl.).

ACO Oleopator G separatori lakih tekićina iz poliestera (GRP) spajaju laboratorijski ispitanu i u praksi dokazanu „Oleopator“ separatorsku tehnologiju s prednostima koje nudi GRP materijal, što za krajnji rezultat daje lagan, dugovječan, učinkovit i pouzdan separator koji je konstruiran, ispitan i proizveden u skladu s HRN EN 858-1.

Oleopator-G


Prednosti

 • optimiziran trošak čišćenja i pražnjenja
 • kemijska otpornost
 • trajnost
 • pristup sukladno HRN EN 476
 • jednostavno održavanje
 • brza ugradnja
 • mala masa

Područja primjene

 • za pročišćavanje velikih protoka (do 300 l/s)
 • benzinske postaje
 • autopraonice
 • autoservisi
 • autootpadi i sl.

Zadovoljstvo nam je pomoći vam u dizajniranju i projektiranju sustava odvodnje!

______________

Edo Turković

eturkovic@aco.hr

mob: 098 661 885

OLEOPATOR G FST

Br. artiklaNSVolumenUljev / izljevMasaPromjer i količina poklopacaGurtni za sidrenje
TaložniceUljaUkupnoOD
[l][l][l][mm][kg][mm][kom]
12601.0133001636041101051 x 600-
12602.0136001639031101201 x 600-
12603.01390023212971101721 x 600-
12611.0166001608871601691 x 600-
12612.016120023216021601821 x 600-
12613.016180057624131603901 x 600-
12621.0110100027315341601971 x 600-
12622.0110200057627841602541 x 600-
12626.01103000102037461602701 x 600-
12631.0115150046423602003901 x 600-
12632.0115300094439142005251 x 600-
12645.01202000116332432005051 x 600-
12642.01204000116358572004801 x 600-
12643.01206000116379092005551 x 600-
12651.01303000151357052504701 x 600-
12652.01306000161385552506131 x 600-
12661.01404000135072253155601 x 800-
12671.01505000135082133156301 x 800-

OLEOPATOR G-H FST

Br. artiklaNSVolumenUljev / izljevMasaPromjer i količina poklopcaGurtni za sidrenje
TaložniceUljaUkupnoOD
[l][l][l][mm][kg][mm][kom]
12848.01404000475091523156401 x 8004
12849.01505000475097803156901 x 8004
12856.016565005500188123151450

2 x 600, 1 x 800

6
12857.018080005500202944001630

2 x 600, 1 x 800

6
12858.01100100005500228174001730

2 x 600, 1 x 800

7
12895.011501500051373415840023503 x 6008
12896.012002000071184714950032004 x 60011
12897.012502500084336110650033005 x 60012
12898.01300-135454648250034006 x 60012
12899.01-30000-3000050020001 x 6007

OLEOPATOR G NST

Br. artiklaNSVolumenUljev / izljevMasa
Promjer i količina poklopca
Gurtni za sidrenje
TaložniceUljaUkupnoOD
[l][l][l][mm][kg][mm][kom]
12600.0130163479110100600-
12610.0160160471160105600-
12620.01100273583160110600-
12630.011504641495200290600-
12641.0120011631410200320600-
12650.0130015131260250310600-
12660.0140013504223315440800-
12670.0150013504223315410800-

OLEOPATOR G FST

Br. artiklaNSSTDubina uljevne cijevi [cm]
HH1ØD1ØD2T tankA 15B 125D 400
[cm][cm][cm][cm][cm]TminTmaxTminTmaxTminTmax
12601.0133001208010012440922099521295213
12602.01360015811810012440922099521295213
12603.0139001661201201404698215101218101219
12611.0166001621161001244698215101218101219
12612.016120020414712014057109226112229112230
12613.016180020414115017263115232118235118236
12621.0110100020014112014059111228114231114232
12622.0110200021816215017256108225111228111229
12626.0110300023316418020469121238124241124242
12631.0115150020413815017266118235121238121239
12632.0115300028622615017260112229115232115233
12645.0120200025418815017266118235121238121239
12642.0120400024416622024478130247133250133251
12643.0120600028922022024469121238124241124242
12651.0130300023516222024473125242128245128246
12652.0130600030923722024472124241127244127245
12661.0140400028520222024483135252138255133248
12671.0150500032422822024496148265151268146261

OLEOPATOR G-H FST

Br. artikla
NS
ST
HH1LØD2T tankA 15B 125D 400
[cm][cm][cm][cm][cm]TminTmaxTminTmaxTminTmax
12848.0140400025619425224062114231117234117235
12859.0150500025619429224062114231117234117235
12856.0165650025617457524081133250136253136254
12857.0180800025617462324081133250136253136254
12858.011001000025617470324081133250136253136254
12895.011501500025019394024057109226112229112230
12896.0120020000250183128224067119236122239122240
12897.0125025000269202136026068120237123240123241
12898.01300-250181131824069121238124241124242
12899.01-3000025018388524067119236122239122240

OLEOPATOR G NST

Br. artiklaNSSTHH1LØD2T tankA 15B 125D 400
[cm][cm][cm][cm][cm]TminTmaxTminTmaxTminTmax
12600.0130104010012440922099521295213
12610.016010901001244698215101218101219
12620.01100125010012444962139921699217
12630.01150155015017266118235121238121239
12641.01200169015017266118235121238121239
12650.01300160015017266118235121238121239
12660.01400220022024497149266152269147262
12670.01500200022024477129246132249127242

Ispitivanje separatora

Svaki model ACO Oleopator separatora (svaka nominalna veličina) laboratorijski je ispitivana pri nezavisnom ispitnom tijelu - LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga. Prilikom ispitivanja separatora provjeravaju se, ne samo učinkovitost pročiščavanja, nego i sve ostale bitne tehničke karakteristike propisane normom (volumeni, korišteni materijali i sl.) - HRN EN 858-1:2002, točka 9.1. ACO je samo jedan od nekoliko Europskih proizvođača koji ima sve separatore do NS 100 hidraulički ispitiane (obzirom da ne postoji uređaj za ispitivanje separatora lakih tekućina protoka većeg od 100 l/s ACO Oleopator separatori veći od NS 100 (100 l/s) nisu hidraulički ispitani).

ACO separatori su ne samo svi hidraulički ispitiani već su i konstruirani na temelju rezultata hidrauličkih ispitivanja, kako bi se njihova konstrukcija i veličina uskladili sa zahtjevima norme s jedne strane, ali i optimizirali s druge strane. Na ovaj način smo dobili separatore koji za danu nominalnu veličinu (protok) imaju ukupni volumen među najmanjima na tržištu i koji od nekih konkurenata za istu nominalnu veličinu mogu imati i do 50% manji ukupni volumen (a time i toliko manje troškove zbrinjavanja / pražnjenja).

Princip rada - koalescentna tehnologija

Oleopator separatori su koalescentni separatori lakih tekućina (nafte i naftnih derivata), što znači da za izdvajanje lakih tekućina iz otpadne vode separator koristi dvije fizikalne pojave: gravitaciju i efekt koalescencije.

Gravitacijska separacija funkcionira tako da lake tekućine koje su lakše od vode isplivaju na površinu separatora, a talog i zauljeni mulj koji su teži od vode padaju na dno (u integriranu taložnicu). Međutim, gravitacija ne djeluje na izrazito sitne čestice lakih tekućina stoga se za postizanje propisane učinkovitosti pročišćavanja u Oleopator separatorima koristi i efekt koalescencije. Naftni derivati imaju visok afinitet prema polipropilenu – lako se hvataju na polipropilenski materijal – pa je od polipropilenskog filca ili spužve napravljen koalescentni element na koji se primaju i zadržavaju sitne čestice naftnih derivata čime se postiže tražena učinkovitost pročišćavanja (lakih tekućina u izlaznoj vodi ≤ 5mg/l).

Velike čestice ulja odvajaju se gravitacijski, dok se sitne čestice nošene strujom otpadnih voda hvataju na koalescentni materijal.

Nakupljanjem čestica ulja formira se uljni film na površini koalescentnog materijala.

Kada uljni film dovoljno naraste, sila uzgona koja djeluje na nakupljeno ulje postaje veća od adhezivne sile koalescentnog materijala zbog čega se ulje odvaja i odlazi prema površini.

Sprečavanje havarije – sigurnosni plovak

Prilikom rada, separator lakih tekućina izdvaja lake tekućine iz otpadne vode i skladišti ih na površini vode unutar separatora. Prostor za skladištenje separirane nafte je ograničen i najčešće ima debljinu od 15 do 30 cm. Ako se separator lakih tekućina koristi i za sprečavanje izlijevanja nafte (havarija), tada je neophodno da je opremljen uređajem za sprečavanje otjecanja separiranih lakih tekućina iz separatora tj. sigurnosnim plovkom (HRN EN 858-1:2002, točka 6.5.3).

Taložnica

Kako bi separator mogao normalno funkcinirati odnosno kako mulj iz otpadne vode prebrzo ne „začepi“ koalescentni element, separatori moraju imati taložnicu. Taložnica može biti zasebni dio smješten uzvodno prije samog separatora ili može biti dio konstrukcije separatora, a njena veličina se odabire u skladu s karakteristikama slivne površine na kojoj nastaje otpadna voda.

Važna napomena: učinkovitost taloženja nije propisana normom i separatori lakih tekućina ne služe za uklanjanje suspendiranih tvari, taloga ili sličnih onečišćenja iz otpadne vode (već samo za uklanjanje „Ukupnih ugljikovodika“).

ACO Oleopator separatori proizvode se s različitim veličinama integriranih taložnica, ali i bez taložnice kada se s njima kombiniraju zasebne taložnice.

ACO Oleopatori (do NS 50) koriste „vertikalnu separatorsku konstrukciju“ – kada je taložnica integrirana sa separatorom ona je smještena ispod separacijske komore, a između njih ne postoji fizička pregrada. Ovakva konstrukcija ima nekoliko prednosti:

 • veći jedinstveni volumen u kojem se čestice otpadne vode kreću smanjuje brzinu strujanja kroz separator što povećava učinkovitost pročišćavanja (dok se ne napuni muljem, volumen taložnice koristi se za separaciju lakih tekućina)
 • bolja preglednost tijekom pranja i čišćenja separatora (cijeli prostor i zidovi taložnice su lako vidljivi s poklopca)
 • kompaktnije ukupne dimenzije separatora (manji tlocrt)

Separatori NS > 100

Obzirom da ne postoji uređaj za ispitivanje separatora lakih tekućina protoka većeg od 100 l/s za konstruiranje ACO Oleopator separatora veće nominalne veličine, morali smo pronaći drugu prikladnu metodu.

Koristeći bogatu bazu podataka rezultata ispitivanja separatora do NS 100, za konstruiranje većih separatora upotrebljeni su podaci ekstrapolirani iz rezultata ispitivanja do NS 100. Ekstrapolirano je:

Vrijeme retencije kojim se mjeri prosječno vrijeme zadržavanja čestice tekućine u separatoru.

Vrijeme tečenja kroz koalescentni element koje nam kazuje koliko vremena čestica tekućine provede u kontaktu s koalescentnom jedinicom.

Površinska brzina strujanja - brzina kojom se čestice tekućine kreću od uljeva prema izljevu.

Kontrola i održavanje - pristup u skladu s HRN EN 476

Da bi se osigurala normalna preglednost u separatoru (kako bi s poklopca vizualno mogla pregledati unutrašnjost separatora) te da bi separator bilo moguće učinkovito očistiti, pristupno okno separatora treba biti adekvatne veličine koja ovisi o dubini instalacije. Odnosno, ukoliko je pristupno okno duboko 2 metra, a svijetli otvor 60x60 cm, kroz njega se ne vidi što se događa u separatoru te mlaz vode kojim se čisti unutrašnjost separatora ne može dosegnuti stijenke separatora niti se u slučaju potrebe djelatnik održavanja može spustiti u separator.

Pojednostavljeno tumačenje HRN EN 476, točka 6.1. kaže:

 • pristupno okno svijetlog promjera d ≥ 60 cm smije biti duboko najviše 45 cm;
 • pristupno okno svijetlog promjera d ≥ 80 cm smije biti duboko najviše 300 cm;
 • za sve veće dubine okno treba biti d ≥ 100 cm.

  ACO Oleopator G separatori su prefabricirani (predgotovljeni) modularni proizvodi. Kako bi se mogli prilagoditi uvjetima ugradnje (dubini uljevne cijevi, potrebnoj nosivosti poklopca i sl.) funkcionalna cjelina se sastoji od više elemenata:

  • tijelo separatora
  • teleskopski element za niveliranje poklopca s terenom
  • poklopac

  Dubina ulaza u mm
  (min - max)
  Poklopac
  Svijetle širine (mm)
  Težina
  (kg)

  Art. br.

  520 - 640600943301.34.11
  520 - 10906001033301.34.12
  520 - 16906001133301.34.13
  Dubina ulaza u mm
  (min - max)
  Poklopac
  Svijetle širine (mm)
  Težina
  (kg)

  Art. br.

  550 - 670600983301.35.11
  550 - 11206001073301.35.12
  550 - 17206001173301.35.13
  Dubina ulaza u mm
  (min - max)
  Poklopac
  Svijetle širine (mm)
  Težina
  (kg)
  Art.br.
  S rasteretnom pločom
  550 - 6806008143301.36.08
  550 - 11306008223301.36.09
  550 - 17306008343301.36.10
  Bez rasteretne ploče
  550 - 680600853301.37.08
  550 - 1130600933301.37.09
  550 - 17306001053301.37.10
  Dubina ulaza u mm
  (min - max)
  Poklopac
  Svijetle širine (mm)
  Težina
  (kg)
  Art.br.
  S rasteretnom pločom
  550 - 1730800991418906
  Bez rasteretne ploče
  550 - 1730800272418905

  ACO za separatore lakih tekućina koristi stakloplastiku - GRP (Glass-fibre Reinforced Plastic) - lagani kompozitni materijal izrađen od staklenih vlakana ojačan vezivom poliesterske smole.

  Karakteristike


  Mala masa

  Jednostavan transport i lagano rukovanje za koje ne treba koristiti dizalice velike nosivosti.

  Trajnost

  Visoka otpornost na zamor materijala koji može nastati uslijed statičkih i dinamičkih opterećenja koja nastaju kod uobičajenog korištenja.

  Visoka otpornost na puzanje

  Osigurava konzistenciju i trajnost oblika.

  Visoka kemijska otpornost

  Otpornost na vanjske utjecaje (temperatura, UV-zračenje, kemijsko djelovanje otpadne vode i sl.) jamči da neće doći do promjene mehaničkih svojstava tijekom korištenja.

  Vodonepropusnost

  Nije potreban nikakav dodatni zaštitni premaz za osiguranje vodonepropusnosti.

  Jednostavna prilagodba
  Zbog načina njegove proizvodnje i obrade GRP omogućava jednostavnu prilagodbu specifičnim zahtjevima.

  Prednosti


  Zbog male mase separatora nisu potrebni teški strojevi za rukovanje, transport i ugradnju.

  • Ušteda u transportu i na gradilištu

  Povećana pouzdanost i trajnost, te smanjen rizik od oštećenja nastalih zbog neispravne ugradnje

  • Smanjeni troškovi izvanrednog održavanje

  Stalna - nepromjenjiva svojstva materijala tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda.

  • Smanjeni troškovi izvanrednog održavanje

  Ne postoji rizik od pojave korozije i s tim povezanog curenja

  • Smanjeni troškovi izvanrednog održavanje i prevencija havarijskih situacija.

  Jednostavna prilagodba proizvoda

  • Specifični zahtjevi kupaca mogu se jednostavno ispuniti
  OLEOPATOR G-H FST NS65 ST6500 A15pdf
  OLEOPATOR G-H FST NS80 ST8000 A15pdf
  OLEOPATOR G-H FST NS100 ST10000 A15pdf
  OLEOPATOR G-H FST NS100 ST10000 B125-D400pdf
  OLEOPATOR G-H FST NS150 ST15000 A15pdf
  OLEOPATOR G-H FST NS150 ST15000 B125-D400pdf
  OLEOPATOR G-H FST NS200 ST20000 A15pdf
  OLEOPATOR G-H FST NS200 ST20000 B125-D400pdf
  OLEOPATOR G-H FST NS250 ST25000 A15pdf
  OLEOPATOR G-H FST NS250 ST25000 B125-D400pdf
  OLEOPATOR G-H FST NS300 + ST30000 A15pdf
  OLEOPATOR G-H FST NS300 + ST30000 B125-D400pdf
  OLEOPATOR 3-4pdf
  OLEOPATOR 6pdf
  OLEOPATOR 6-8pdf
  OLEOPATOR 8-10pdf
  OLEOPATOR 10-15pdf
  OLEOPATOR 15pdf
  OLEOPATOR 20pdf
  OLEOPATOR 30pdf
  OLEOPATOR 40-50pdf

  OLEOPATOR Gxlsx

  OLEOPATOR-G - ST-T1-1612pdf
  OLEOPATOR-G-H-FST - ST-T1-1701pdf

  Oleopator Gpdf
  Oleopator G-Hpdf