Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Gradske prometnice

Sigurnost je glavni cilj kod projektiranja ulica, cesta ili bilo koje prometne površine. Brza i učinkovita odvodnja, bez višestrukih ili odvojivih dijelova sustava, te protukliznost samo se neke od značajki ACO proizvoda namijenjenih za odvodnju površinskih voda sa ulica.

Urbane ulice koriste se za široku paletu aktivnosti: hodanje, vožnja, bicikliranje, trgovanje, sastanci i druženja, stoga ne čudi da ulice čine više od 80% javnog prostora u gradovima.

Trgovačke ulice, stambene ulice, 'šoping' bulevari za kupnju ili glavni tranzitni koridori moraju biti osjetljivi na multifunkcionalnu ulogu urbanih prometnica.

Ulice s pločnikom

Odvodnja s gradskih ulica postavlja se uzduž kolnika, poprečno ili na sredinu kolnika. Cestovni poklopci nalaze se na sredini, dok se cestovni slivnici postavljaju uz rub kolnika. ACO nudi brojna funkcionalna rješenja za cestovnu odvodnju, dok se na pločniku posebna pozornost posvećuje sigurnosti pješaka i biciklista. Iz tog se razloga naši TopTek pristupni poklopci ugrađuju u ravnini pločnika, a zbog ispune kao i okolna podna obloga postaju neprimjetni na površini. Nudimo i mogućnost personaliziranja izrade lijevano željeznih poklopaca koji ne rijetko imaju otisnut grb grada ili neki specifični motiv karakterističan za odabranu urbanu sredinu.

Kružna i klasična raskrižja

U zadnjih 20-tak godina kružna raskrižja postala su sve češća zamjena klasičnim raskrižjima zahvaljujući brojnim prednostima: kanalizirani promet u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, mogućnost spajanja 4 ili više priključaka te smanjenje broja konfliktnih točaka. To rezultira povećanjem sigurnosti i propusne moći, stoga je bitno imati i adekvatan i funkcionalan sustav linijske odvodnje gdje, uz klasične polimerbetonske kanale, nudimo i ACO KerbDrain zaštitne betonske rubnjake s integriranom odvodnjom unutar jednog elementa. Također, tu su i cestovni slivnici i poklopci s elastomernim ulošcima za siguran provoz vozila bez buke i lupanja poklopaca.


ACO proizvodi za gradske prometnice

 • Kanal s monolitnom rešetkom za najveća opterećenja
 • Veliki upojni otvori za efikasnu odvodnju
 • Otporan na soli, kemikalije i lom
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Idealan za poprečnu odvodnju prometnica
 • Cestovni rubnjak s integriranom odvodnjom
 • Iz polimernog betona
 • Razred opterećenja D400, prema HRN EN 1433
 • Visoke otpornosti i trajnosti
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Visokokapacitivan sustav za velike slivne površine
 • Proizvodi se u šest veličina
 • Velik izbor dizajna upojnih profila visokog opterećenja
 • Iz polipropilena zbog dugotrajnosti i lakše ugradnje
 • Vodonepropusnost spojeva

 • Poklopci za ispunu kamenom ili opločnikom
 • Za primjenu oko objekta (trgovi, urbane zone)
 • Vodotijesni i plinotijesni
 • Nehrđajući ili pocinčani čelik
 • Modularni cestovni PP slivnik s lijevano željeznim rešetkama
 • Elementi podesivi po visini, uzdužnom i poprečnom nagibu te zakreni oko vertikalne osi
 • Vodonepropustan do 0,5 bara zbog integrirane EPDM brtve
 • Slivna rešetka za prometnice visokog intenziteta prometovanja
 • Pogodna za pješačke i biciklističke zone zbog smanjenih otvora
 • Rešetka opremljena elastomernim ulošcima i s bezvijčanim zaključavanjem