Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Kanali i slivnici za balkone, terase i pročelja


 • sustavi za odvodnju terasa s limitiranom visinom ugradnje ili na mjestima gdje je potrebno odvojiti zonu čišćenja od zone povrata vode (bazeni)
 • izrađeni od nehrđajućeg čelika
 • modularni sustav u segmentima do 6 metara, dulje linije spajaju se prirubnicama
 • razred opterećenja: A15

 • za odvodnju terasa sa procjednim završnim slojem (kulir, decking i sl.)
 • postavljanje direktno na hidroizolaciju
 • tijelo kanala s bočnim perforacijama
 • širine kanala 100 – 250 mm
 • fiksne ili podesive visine rešetke 55 – 168 mm
 • materijal izrade: pocinčani ili nehrđajući čelik
 • pješačka nosivost
 • za bakone i terase sa svim vrstama završnih obloga
 • prema normi HRN EN 1253-2
 • samostalni slivnik s izljevom promjera DN50 - DN70
 • direktni slivnik s izljevom promjera DN50 – DN100
 • materijal nehrđajući čelik
 • prirubnica za uklještenje hidroizolacije
 • dostupna toplinska izolacija tijela