Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Odvodnja ravnih i zelenih krovova

Slivnici visokog učinka za ravne krovove koriste se za gravitacijsku odvodnju oborinskih voda s krovova, parkirališta i terasa, gdje se sabrana voda odvodi preko sustava unutarnjih cijevi. Za siguran i propisan odvod kišnice koja je prošla kroz zemlju ACO je konstruirao program slivnika za zelene krovove od polimerbetona koji se lako prilagođavaju za ekstenzivno ozelenjavanje (niska vegetacija s osobitom prilagodbom ekstremnim uvjetima lokacije) ili intenzivno ozelenjavanje (obuhvaća sadnju grmova, šikara, travnjaka ili stabala).


Spin slivnici za ravne krovove

  • Slivnici iz lijevanog željeza i/ili nehrđajućeg čelika prema HRN EN 1253
  • Spoj na lijevano željezne, odnosno PVC cijevi
  • Prihvat hidroizolacije lijepljenjem ili uklještenjem
  • Mogućnost ugradnje grijača
  • Prilagodive visine ovisno o visini humusa
  • Za intenzivno i ekstenzivno ozelenjavanje
  • Slivnik iz lijevanog željeza prema HRN EN 1253
  • Spoj na lijevano željezne cijevi prema HRN EN 877
  • Prihvat hidroizolacije lijepljenjem ili uklještenjem
  • Mogućnost ugradnje grijača