Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Nakon više od 40 godina kontinuiranog ulaganja u razvoj kanala za linijsku odvodnju ACO opet podiže ljestvicu na najvišu razinu. Suočen s ozbiljnim problemom mogućeg zagađenja podzemnih voda uslijed ispiranja opasnih tvari s kolničkih i ostalih površina, ACO stručni tim ponudio je inovativno rješenje za apsolutnu vodonepropusnost spoja korištenjem gumene brtve integrirane u tijelo kanala.

Kod standardnih kanala za odvodnju oborinskih voda određeni dio vode na putu do ispuštanja nekontrolirano se gubi zbog propusnih spojeva kanala. Novi ACO kanali sprječavaju istjecanje onečišćenih oborinskih voda čime pridonosimo očuvanju kvalitete podzemnih vodotoka. Vodonepropusnost Multiline Seal in kanala potvrđena je i od strane njemačkog IKT Instituta za podzemnu infrastrukturu (Gelsenkirchen).

ACO DRAIN® Multiline Seal in


Prednosti

  • apsolutna vodonepropusnost kanala zbog tvornički integrirane EPDM brtve na spoju kanala
  • kanali izrađeni od vodonepropusnog polimerbetona
  • dodatno naglašena robusnost tijela kanala
  • poboljšano samočišćenje kanala zbog izuzetno glatkih i neprekinutih spojeva kanala
  • jednostavno i precizno spajanje kanala umetanjem odozgo bez utjecaja na jednostavnost i brzinu ugradnje
  • lagano rukovanje kanalima


Jednostavno spajanje kanala

Lagano rukovanje kanalima

Robusnost tijela kanala

Poboljšano samočišćenje kanala


Sprječavamo nepopravljivu štetu već u ranoj fazi

Oborine koje protječu prometnim površinama sadrže znatno više onečišćenja nego što mislimo. Nakupljene nečistoće koje nerijetko sadrže teške metale, mineralna ulja, razne sedimente i naftne derivate,
tijekom oborina se neizbježno ispiru s građevina i prometnica te odlaze u odvodni sustav gdje mogu izazvati zagađenja podzemnih voda.

Suočen s ozbiljnim problemom mogućeg zagađenja podzemnih voda uslijed ispiranja opasnih tvari s kolničkih i ostalih površina, razvojni stručnjaci tvrtke ACO ponudili su inovativno Seal in rješenje za apsolutnu vodonepropusnost spoja odvodnih elemenata korištenjem gumene brtve integrirane u tijelo kanala.

Izvadak iz tehničkog kataloga N23pdf
Multiline Seal in brošurapdf
ACO Multiline Seal in V100 - kanaldwg
ACO Multiline Seal in V100 - plitki sabirnikdwg
ACO Multiline Seal in V100 - duboki sabirnikdwg
ACO Multiline Seal in V150 - kanaldwg
ACO Multiline Seal in V150 - sabirnikdwg
ACO Multiline Seal in V200 - kanaldwg
ACO Multiline Seal in V200 - sabirnikdwg
ACO Multiline Seal in V100xlsx
ACO Multiline Seal in V100 - plitkixlsx
ACO Multiline Seal in V150xlsx
ACO Multiline Seal in V150 - plitkixlsx
ACO Multiline Seal in V200xlsx
ACO Multiline Seal in V200 - plitkixlsx