Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO cijevni sustavi

 • cijevi za gravitacijsku, podtlačnu ili vakuum odvodnju prema HRN EN 1124
 • dostupno u kvaliteti nehrđajućeg čelika AISI 304 ili AISI 316L
 • testirano i odobreno za tlak do 0,7 bara ili do 2,0 bara sa dodatnom obujmicom prema HRN EN 1124
 • pikopasivizirana površina za bolju zaštitu od agresivnih medija
 • nizak koeficijent istezanja osigurava sigurnost i vodonepropusnost spoja cijevi
 • izuzetno niska hrapavost materijala osigurava vrlo odlične karakteristike protoka
 • visoka stabilnost i trajnost te mala težina

 • cijevne provodnice s brtvom za sprječavanje prodora oborinskih ili podzemnih voda
 • masivna pocinčana prirubnica
 • matice i podlošci od nehrđajućeg čelika
 • vijci čvrstoće 8,8 - pričvršćeni i zavareni na prirubnicu
 • široka brtva izrađena od izdržljivog EPDM materijala
 • oznaka na svakom elementu s promjerom otvora i cijevi