Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Univerzalno rješenje. ACO ShowerDrain E+ sustav za odvodnju tuš prostora nudi odgovor na sve konstrukcijske zahtjeve. Uz brojne prednosti prilikom ugradnje dostupne su i nove elegantne pokrovne rešetke.

ShowerDrain E+

Elektropolirana površina otporna na površinske mrlje

Vrhunski estetski izgled bez neugodnih uglova i rubova čini tuš kanalicu jednostavnom za čišćenje. Osim toga, površina je posebno otporna na sredstva za čišćenje. Izvadivi zapor za miris omogućava slobodan pristup izljevnoj cijevi i time lako čišćenje.


Prirubnica za prihvat hidroizolacije i sekundarna odvodnja

Tvornički ugrađena brtvena prirubnica od prediva osigurava pouzdano brtvljenje. Time ACO ShowerDrain E+ zadovoljava najviše zahtjeve klase otpornosti na vodu W3-I, u skladu sa novom normom vodonepropusnosti za unutarnje prostore DIN 18534-3. Korištenjem rastezljivog materijala osigurana je visoka razina sigurnosti pri premošćivanju pukotina između kanalice i okolnog sloja poda. Integrirana sekundarna odvodnja omogućava brzo procjeđivanje kroz difuzijske otvore te sušenje čak i pri korištenju prirodnih kamenih obloga.


Potpuno sastavljena i garantirano vodonepropusna

Izljevna cijev postavljena je sa bočne strane čime osigurava sigurnu prekrivenost estrihom nad spojem na odvodni cjevovod. ACO Showerdrain E+ isporučuje se u potpunosti sastavljen, čime se eliminira komplicirana montaža na gradilištu. Procjedni dosjed iz nehrđajućeg čelika tvornički je zavaren na tijelo kanala čime se jamči vodonepropusnost.


Jednostavno podešavanje visine

Visine kanalice se uz pomoć dva vijka lako može podesiti na potrebnu visinu.


Visokokvalitetni ACO ShowerDrain E + kanali postavljaju nove standarde za brzu i sigurnu ugradnju, te zadovoljavaju najviše standarde projektiranja i održavanja. Potpuno sastavljena kanalica osim podešavanja visine bez alata uključuje i tvornički integriranu brtvenu prirubicu od

prediva za siguran spoj sa plitkim polimer-cementnim hidroizolacijskim premazom. Osim toga, potpuno zavaren uljevni element sa procjednim otvorima trajno štiti podnu konstrukciju od prodora vode. Bočno pozicionirani izljevni odvod osigurava sigurnu pokrivenost estrihom na kritičnom području

spoja na odvodni cjevovod. Integrirana sekundarna odvodnja omogućava brzo procjeđivanje kroz difuzijske otvore te sušenje čak i pri korištenju prirodnih kamenih obloga. Visokokvalitetan izgled ACO ShowerDrain E + kanalica nadopunjen je inovativnim dizajnom rešetki od nehrđajućeg čelika.

1. Tvornički ugrađena brtvena prirubnica

2. Bočni izljevni priključak

3. Difuzijski procjedni otvori

ACO ShowerDrain E+ xlsx

ACO ShowerDrain promo video

ACO ShowerDrain E+ i M+ video