Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Drain®Box

Linijska i točkasta odvodnja u jednom

Posljednjih godina svjedoci smo povremenih oborinskih pljuskova vrlo visokog intenziteta koji uzrokuju pojavljivanje velike količine oborinske vode na gradskim prometnicama kao i na brzim cestama i autocestama. Zbog toga ove ekstremne oborine mogu predstavljati veliku opasnost sigurnom odvijanju prometa te je potrebno ponuditi inovativna rješenja oborinske odvodnje koja u kratkom vremenskom roku skupljaju i odvode vodu s prometnih površina.

Stoga smo razvili Drain®Box koji kombinira elemente linijske i točkaste odvodnje u pouzdan i učinkovit sustav. Na pozicijama odvoda uz liniju prometnice uz standardni rubnjak smo integrirali nekoliko elemenata KerbDrain šupljeg rubnjaka i izljevni element s Combipoint PP točkastim slivnikom preko kojeg je sustav spojen s glavnim odvodnim kolektorom.

Upotrebom ovog sustava iskoristili smo prednosti KerbDrain drenažnog rubnjaka koji zbog bočnih otvora efikasnije skuplja vodu s kolnika. Sustavu je pridodana Multitop rešetka s Combipoint PP slivnikom koji u slučaju ekstremnih padalina prikuplja povećanu količinu vode i sprječava zadržavanje vode uz rubnjak.

Drain®Box sustav možemo jednako učinkovito koristiti prilikom izvođenja novih prometnica kao i u slučaju renoviranja ili naknadnog opremanja postojećih objekata.

GaLaBau i InfraTech nagrade za inovaciju

Na stručnom forumu vodećeg međunarodnog sajma GaLaBau u Nürnbergu predstavljen je odvodni sustav ACO Drain®Box te od strane Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) nagrađen medaljom za inovaciju. BGL ovom medaljom nagrađuje uspješan razvoj novih, naprednih i ekološki prihvatljivih rješenja. Ekološki prihvatljiva proizvodnja i zbrinjavanje imaju središnju ulogu u odabiru nagrađenih inovacija. ACO Drain®Box kombinacija je linijske i točkaste odvodnje za ublažavanje velike
količine oborinske vode na prometnicama.
Proizvod ACO Drain®Box osvojio je i INFRATECH INNOVATION nagradu za 2022. InfraTech - sajam za cestogradnju i niskogradnju - održao se na Messe Essen krajem rujna na kojem se predstavilo 240 izlagača svojim najnovijim inovacijama pod motom “Rethinking
Infrastructure”.

ACO Drain®Box City
za gradske prometnice

ACO Drain®Box Road
za autoceste