Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO je oduvijek bio uključen u brojne projekte na području očuvanja prirode. Tako je razvijen i poseban sustav proizvoda, tunela i ograda za vodozemce kako bi se uspješno očuvala njihova prirodna staništa i nastambe za vrijeme njihovih migracija prema potencijalnim mrijestilištima. Najveći problem predstavlja im siguran prelazak preko prometnih koridora. Budući da se kreću polako i mogu provesti relativno dugo razdoblje na cestama koje prelaze nerijetko izgube život, što može biti i rizik za vozače koji ih zaobilaze prilikom vožnje. Zaštitni sustavi za vodozemce i male životinje moraju zadovoljiti niz različitih kriterija, usklađujući zahtjeve za izgradnju cesta s potrebama zaštite divljih životinja.

ACO Wildlife - zaštita vodozemacaKlimatski tuneli i ograde za usmjeravanje do tunela

Klimatski tuneli izrađeni su iz polimerbetona te su pogodni za ceste u blizini vodenih površina ili za područja s visokim razinama podzemnih voda. Namjenji su sigurnom prolasku vodozemaca i manjih životinja ispod prometnica tijekom migracija. Prilaz klimatskom tunelu omogućavaju uzdužne polimerbetonske ograde koje se postavljuju uz same prometnice te usmjeravaju kretanja unutar sigurnih područja. Otvori na klimatskom tunelu su dizajnirani tako da omogućavaju stalni vizualni kontakt životinja s okolišem te im tako osiguravaju lakše snalaženje u stranom okruženju.

Stop - kanali za prometna opterećenja

Na mjestima gdje postoji mogućnost izlaska vodozemaca na prometnice kao što su križanja i pristupni putevi primjenjujemo prolazne stop-kanale s pokrovnim rešetkama. Otvori na rešetkama su oblikovani tako da manji vodozemci ne uspjevaju prijeći preko rešeke već propadaju u unutrašnjost kanala. Pokrovna rešetka izrađena je od lijevanog željeza, a pristupni čelični zaštitni profili omogućavaju ugradnju na najrazličitijim terenima i vrstama obloga.

Stop-kanali omogućavaju da izvan sezone migracije vodozemaca, rešetke mogu biti prekrivene punim metalnim pločama.

Ograde za usmjeravanje kretanja vodozemaca

Jednosmjerna ograda koristi se na zahtjevnim i slabo pristupačnim terenima poput šuma i močvara te služi usmjeravanju kretanja vodozemaca te njihovom zadržavanju na određenom području. Ograde su izrađene od recikliranog materijala, lagane su za transport te su pogodne za montažu i na zahtjevnim terenima, a da se pritom ne moraju izvoditi ozbiljni iskopi i zemljani radovi. Tijekom migracija u vrijeme parenja, oblik ograde ne dozvoljava vodozemcima prelazak na područje izvan staništa koja mogu biti potencijalno opasna zbog blizine prometnica.