Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

BIM - Building Information Modeling

Planiranje i realizacija građevinskih projekata složen je proces s velikim brojem sudionika iz različitih disciplina. Uspjeh građevinskog projekta zahtijeva kontinuiranu koordinaciju i intenzivnu razmjenu informacija i podataka. Danas se ta razmjena velikim dijelom temelji na prijenosu tehničkih crteža, građevinskim informacijama i detaljnim snimkama. U te procese mogu biti uključeni investitori, voditelji projekata, izvođači, projektanti, arhitekti, vlasti, različiti obrti, pružatelji usluga i proizvođači.

BIM predstavlja digitalnu transformaciju u građevinarstvu koja se oslanja na inteligentan, podacima bogat model kao temelj za projektiranje, simulaciju i suradnju kroz sve faze projekta. Korištenjem BIM-a učinkovito se spriječava nedovoljan protok informacija u građevinskim projektima te izbjegavaju nesporazumi i pogreške.


ACO Revit podatkovni paketi za niskogradnju i visokogradnju

Revit podaci namjenjeni su kompletnoj liniji proizvoda u RVT formatu za Autodesk Revit. Podaci se redovito ažuriraju i nadopunjuju.

BIM Main