Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Parkirališta

Javna gradska ili privatna parkirališta ispred zgrada obično su visoko prometne površine.

Otvorena parkirališta su pod utjecajem vremenskih uvjeta, vozilima različitih razreda opterećenja, i vrlo često područja sa visokim rizikom od vandalizma. ACO nudi široku paletu proizvoda za linijsku odvodnju, separatore naftnih derivata i sustave za infiltraciju otvorenih parkirališnih površina.

Parkirališta zahtijevaju odvodni sustav koji može podnijeti čak i izvanredne količine vode. Velika ulazna površina i dobar koeficijent cirkulacije vode predstavljaju prednosti koje treba uzeti u obzir pri korištenju kanala za odvodnju. Nadalje, vrlo je bitno odabrati odgovarajući sustav kanala prema primjeni, npr. na pješačkim područjima su potrebni kanali za odvodnju s manjim ulaznim rupama kako bi se osigurala sigurnost prolaznika. U slučaju parkirališta za kamione, robusni kanali su najbolji izbor. Za parkirališta koja kombiniraju kružne tokove, KerbDrain kanali s integriranom odvodnjom savršen su odabir.

Obzirom da se sa parkirališnih površina sakuplja voda nerijetko kontaminirana naftnim derivatima i drugim opasnim sedimentima, nužno ju je pročistiti prije puštanja u okoliš.

Rjesenja Video Thumb-parkiralista

Javna parkirališta

Javna parkirališta najčešće se nalaze ispred trgovačkih centara i sportskih stadiona, ispred kulturnih i političkih ustanova, stambenih zgrada ili u gradovima kao parkirališne zone.

Za ovakva, otvorena parkirališta, nužno je osigurati brzu i učinkovitu odvodnju uslijed obilnih padalina kojima su izravno izložena parkirana vozila.

Zelena parkirališta

Zelene površine urbanih sredina predstavljaju značajan faktor koji osigurava i poboljšava vizualni izgled i kvalitetu života u urbanim sredinama.

Zbog ubrzane urbanizacije teži se očuvanju što više zelenih površina, stoga ACO nudi provozne travne rešetke za čvrste i prirodne parkirališne površine, a dostupni su i blokovi za jasno odvajanje i označavanje parkirnih mjesta.


ACO proizvodi za parkirališta

 • Kanal iz polipropilena s monolitnom rešetkom
 • Proizvodi se u tri nominalne širine
 • Sigurnost od krađe ili loma rešetke
 • Diskretni upojni otvori za sve namjene površina
 • U natur ili u crnoj boji
 • Kanal iz polimernog betona s odvojivom pokrovnom rešetkom
 • Proizvodi se u šest nominalnih širina
 • Tijela kanala u kontinuiranom ili kaskadnom padu
 • Razred opterećenja od A15 do E600
 • Velik izbor pokrovnih rešetki u četiri materijala izrade
 • Cestovni rubnjak s integriranom odvodnjom
 • Iz polimernog betona
 • Razred opterećenja D400, prema HRN EN 1433
 • Visoke otpornosti i trajnosti
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Visokokapacitivan sustav za velike slivne površine
 • Proizvodi se u šest veličina
 • Velik izbor dizajna upojnih profila visokog opterećenja
 • Iz polipropilena zbog dugotrajnosti i lakše ugradnje
 • Vodonepropusnost spojeva

 • Cestovni slivni poklopac
 • Otporan na vandalizam
 • Protuklizna rešetka za optimalnu sigurnost
 • Bezvijčano učvršćenje poklopca
 • Mogućnost izgleda poklopca prema specifičnom zahtjevu naručitelja
 • Separatori od armiranog betona ili plastike
 • Raznolikost u veličinama za sve namjene
 • Opcije i pribori za lako održavanje
 • Modularni cestovni PP slivnik s lijevano željeznim rešetkama
 • Elementi podesivi po visini, uzdužnom i poprečnom nagibu te zakreni oko vertikalne osi
 • Vodonepropustan do 0,5 bara zbog integrirane EPDM brtve
 • Poklopci za ispunu kamenom ili opločnikom
 • Za primjenu oko objekta (trgovi, urbane zone)
 • Vodotijesni i plinotijesni
 • Nehrđajući ili pocinčani čelik

 • Sustav plastičnih skladišnih blokova
 • Dizajniran za infiltraciju i retenciju oborinskih voda
 • Jednostavno skladištenje i manipulacija
 • Mogućnost pristupa za održavanje sustava
 • Stabilnost bez korištenja spojnica
 • Rešetke za ojačanje travne površine
 • Provozne za sav promet i vatrogasna vozila
 • Velika zatravnjenost površine (98%)
 • Izrađene od 100% recikliranog materijala
 • Otporne na UV zračenja