Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Kod odvodnje parkirališnih etaža razlikujemo vanjske otvorene i unutarnje zatvorene garažne konstrukcije. U oba slučajeva očekujemo višestruka naprezanja uslijed vlage i vode. ACO parkirališni slivnici se pouzdano i lako nose s teretom kišnice, a zimi snijegom akumuliranim na automobilima. Na visokofrekventnim nadzemnim parkiralištima ili podzemnim garažama (npr. komercijalne garaže u shopping centrima ili zračnim lukama), ovi slivnici zadovoljavaju značajno veće zahtjeve od konstruktivnih i mehaničkih opterećenja u privatnim objektima.

Garažni slivnici

Brošura_GER pdf

Slivnici za garaže i parkirališta

ACO slivnici za garaže i parkirališta xlsx