Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Freedrain žablji poklopci dizajnirani su za ispuštanje vode i sprečavanje povratnog toka u izvanrednim situacijama (pretjerano padanje kiše, plima i sl.). Najčešće se postavljaju uz rijeke, kanale, jezera, bazene, kanalizacije, priobalna područja, mora i dr.

Freedrain žablji poklopci


Karakteristike

  • Za regulaciju vodenih tokova i zaštitu od poplava u uvjetima visokog vodostaja
  • Osiguravaju predvidljivu kontrolu
  • Smanjuju rizik od blokade
  • Smanjuju potrebu za održavanjem
  • Otporni na koroziju
  • Materijal HDPE
  • Jednostavna ugradnja

ATK-G / ATK-GV

Klasičan žablji poklopac koji se postavlja na ravan zid. Ovaj poklopac je pogodan za montažu ispod i iznad vodene linije, ali nije za trajnu upotrebu pod vodom. Centar gravitacije se nalazi odmah ispod osi šarke tako da poklopac nema prepreka od vlastite težine i otvara se brzo, a vertikalni položaj osigurava minimalan gubitak odljeva.


ATK- A / ATK-S

Pogodni za trajnu upotrebu pod vodom i za plimne situacije, s nagibom od 10 stupnjeva kako bi se osigurala vodonepropusnost u svim uvjetima. ATK-A ima integriranu prirubnicu za ankeriranje (montira se na zid), ATK-S se spaja putem PVC cijevi.
ATK-F

Pogodni za trajnu upotrebu pod vodom i za plimne situacije, s nagibom od 10 stupnjeva kako bi se osigurala vodonepropusnost u svim uvjetima. Tip ATK-F se spaja preko prirubnice.

ATK-PF

Poklopac je pogodan za prepumpavanje, odnosno na krajevima tlačnog voda, s nagibom od 10 stupnjeva da bi se osigurala vodonepropusnost u svim uvjetima. Ima priključak za ventilaciju (aerator) kako bi se spriječio vakuum unutar cijevi, a povezuje se preko prirubnice.

ATK-BS

Pogodni za trajnu upotrebu pod vodom i za plimne situacije, s nagibom od 10 stupnjeva kako bi se osigurala vodonepropusnost u svim uvjetima. Tip ATK-BS se umeće u betonsku ili čeličnu cijev.

BTK

Za visinu vodenog stupca od 1 – 5 m, do DN 500.

U varijantama za više vrsta montaže: BTK-A, BTK-G, BTK-F, BTK-S, BTK-BS

A/G
Montaža na zid

BS
Umetanje u betonsku/čeličnu cijev

S
Spajanje na PVC cijev

F/PF
Spajanje preko prirubnice