ACO higijenski slivnici ispunjavaju najstrože zahtjeve kako bi spriječili opasnu kontaminaciju bakterijama. U dizajnu slivnika primjenjujemo relevantne principe higijenskog dizajna za opremu u prehrambenoj industriji EN 1672, EN ISO 14159 te EHEDG dokumente br. 8, 13 i 44. Svi slivnici dostupni su s vertikalnim ili horizontalnim izljevnim cijevima.

FHD slivnici 142 / 157

Higijenski dizajn - jednodijelno rješenje

Higijenski dizajn - teleskopsko rješenje


Higijenske karakteristike

FHD - lijevana / elektropolirana
FHD - prečkasta / pasivizirana
Heelsafe / pasivizirana
Volcano / elektropolirana
Mrežasta / elektropolirana
Quadratto / pasivizirana
Slot / pasivizirana

ACO higijenski jednodijelni slivnik


ACO higijenski teleskopski slivnik s prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije


ACO higijenski teleskopski slivnik s prirubnicom za uklještenje HI


ACO FHD teleskopski slivnik s dvostrukom prirubnicom za lijepljenje HI


ACO FHD teleskopski slivnik s dvostrukom prirubnicom za lijepljenje HI


ACO FHD slivnici pdf

ACO Tray kanali i slivnici FHD 142

ACO Tray kanali i slivnici FHD 157
dwg
ACO FHD 142 jednodijelni slivnik xlsx
ACO FHD 142 dvodijelni slivnik xlsx
ACO FHD 157 jednodijelni slivnik xlsx
ACO FHD 157 dvodijelni slivnik xlsx

ACO načela higijenske odvodnje

Prednosti kod održavanja