Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Tuneli

Apsolutnu sigurnost na autocestama i u tunelima pružaju vam specijalizirani ACO proizvodi takve namjene. Uz Multitop TNL poklopac koji je jedinstven po svojoj masi, vijčanom sustavu zaključavanja, te elastomernim uloškom protiv lupanja poklopca, tu su i infrastrukturni Secant poklopci zapunjeni betonom ili za in-situ ispunu, te kanali i rubnjaci od polimerbetona.

ACO ProTunnel

 • Monolitni kanali s rasporom za odvodnju tunela
 • Široki otvori u kanalu zbog brze evakuacije tekućine
 • Polimerbeton manje težine, izuzetne kemijske otpornosti i optimalnih dimenzija i mase
 • Otpornost na mraz i sredstva za odmrzavanje kolnika

ACO Monoblock T

 • Polimerbeton - ne korodira, otporan na mraz, soli i kemikalije
 • V-presjek za optimalne hidrauličke sposobnosti
 • Varijabilno povišenje ruba 3 i 7 cm
 • 25 % više prostora u presjeku tunela zahvaljujući maloj građevinskoj širini kanala
 • Integrirana brtva
 • Poklopac okna za tunele i prometnice visokog intenziteta i brzine prometovanja
 • Velika masa poklopca
 • Vijčano zaključavanje u tri točke
 • Okrugli rebrasti okvir za sidrenje i s utorima za ugradnju izravno u beton
 • Svi dosjedi nadopunjeni elastomernim uloškom
 • Separator lakih tekućina od stakloplastike
 • Razred opterećenja A15 do D400
 • Nominalne veličine od 3 do 50 l/s
 • Stabilna konstrukcija do 50 godina
 • Razred I (<5 mg/l)

ACO Flowshut-C

 • Uređaj od armiranog betona za upravljanje protokom
 • Elektromotorni pogon za zatvaranje ili otvaranje zasuna te prekid ili propuštanje protoka

ACO taložnica G - H

 • Spremnik iz stakloplastike
 • Za skladištenje velikih količina opasnih tvari
 • Visoka otpornost i trajnost
 • Velika dubina ugradnje

Izazovi projektiranja, izgradnje i održavanja tunela

Kemijska otpornost

Uporaba korozivnih tvari protiv smrzavanja na kolniku i slučajno prosipanje opasnih tvari dovode do uništavanja materijala niske kemijske otpornosti.

Izlijevanje opasnih tvari

U slučaju nesreće u tunelu, uklanjanje zapaljivih tekućina s kolnika što je brže moguće smanjuje rizik od požara.

Zaštita od požara

Konstrukcija vatrogasnih odjeljaka sprečava širenje vatre ili zapaljive tekućine. To štiti ljude u tunelu, skupu infrastrukturu i instalacije.

Za dimenzioniranje i odabir proizvoda uz nastojanje i potrebu za održivim sustavima površinske odvodnje, moramo uzeti u obzir sljedeće standarde proizvoda i norme:

Odvodni kanali za prometna i pješačka područja -- Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, označivanje i vrednovanje upotrebljivosti (EN 1433:2002/A1:2005)

Poklopci za slivnike i kontrolna okna izrađeni od lijevanog željeza za prometne i pješačke površine (EN 124-2:2015)

Sustavi za odvajanje lakih tekućina - separatori (primjerice za ulja i benzin) -- 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće (EN 858-1:2002)

Tunel Grič - A1

Tunel Hrastovec - A4

Tunel Plasina - A1