Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO je Water-Tech kompanija koja se bavi zaštitom vode. Na temelju globalne ekspertize u području odvodnje vode koja štiti čovjeka od vode, svoju misiju sve više vidimo u zaštiti vode od ljudi.

ACO WaterCycle je sustav kojim nudimo rješenja za prikupljanje i usmjeravanje te pročišćavanje i zadržavanje oborinske vode uz kontrolirano ispuštanje u recipijente ili ponovno korištenje. Ovakvim pristupom čuvamo vitalne resurse podzemnih voda i osiguravamo budućnost svijeta. Globalna organizacija UN u svojoj je agendi za 2030. postavila 17 održivih razvojnih ciljeva od kojih je jedan poboljšanje kvalitete vode.

Inteligentni ACO sustavi odvodnje aktivno koriste pametnu tehnologiju koja osigurava odvodnju oborina i otpadnih voda ili ih privremeno skladišti. Inovativnom tehnologijom separacije i filtriranja sprječavamo onečišćenje vode mastima, naftnim derivatima, gorivom, teškim metalima i mikroplastikom.

Danas, ACO ide korak dalje: prihvaćamo izazov ponovne upotrebe vode i time pridonosimo uštedi vodenih resursa. Svim našim proizvodima i sustavima pridajemo veliku važnost u pogledu trajnosti, ponovnoj upotrebi i niskom ugljičnom otisku. Potraga za održivošću je stalan proces koji nastojimo ispunjavati iz dana u dan.