Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Slot 20

 • Linijski kanali sa rasporom za odvodnju industrijskih prostora
 • Širina raspora 20 mm sa zaštitnim rubom 15 mm
 • Protok kanala do 4,2 l/sec po izljevu
 • Pad integriran u tijelo kanala
 • Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
 • Mogućnost izrade po mjeri
 • Za opterećenje do C250 prema HRN EN 1433

Box 125 / 200

 • Linijski kanali sa rešetkom širine 125 ili 200 mm za odvodnju industrijskih podova prema HRN EN 1253
 • Protok kanala do 4,2 l/sec (Box 125) ili do 6,4 l/sec (Box 200) po izljevu
 • Pad integriran u tijelo kanala
 • Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 31
 • Mogućnost izrade po mjeri
 • Zaštitni rub širine 15 mm
 • Za opterećenje do C250 prema HRN EN 1433

FHD slivnici 157/218

 • Slivnik za točkastu odvodnju komercijalnih kuhinja prema HRN EN 1253
 • Higijenski dizajn slivnika i rešetke prema HRN EN 1672
 • Dimenzije rešetke 200x200 ili 250x250 mm
 • Protok slivnika do 3,5 l/sec
 • Mogućnost prihvata hidroizolacije
 • Teleskopski podesiva visina
 • Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L

Visoko protočni higijenski slivnici

 • Jednodijelni FHD slivnici za velike protoke
 • Protok slivnika veći od 20 l/s
 • Nehrđajući čelik AISI 304 i 316 L
 • Pikopasivizirano tijelo slivnika
 • Izvadivi zapor za miris
 • Dostupni s lagera

Kerb PB i S/S rubnjaci

 • rubnjaci za zaštitu zidova od udaraca, vode i kemijskih utjecaja
 • pogodni za sve procesne zone, nove ili postojeće pogone
 • izrađeni od polimerbetona ili nehrđajućeg čelika AISI 316L
 • dizajnirani za ispunjavanja higijenskih uvjeta prema EHEDG smjernicama
 • dostupni u više izvedbi