Redovito i odgovorno održavanje mostova je neophodno za postizanje cjelovitog stanja sigurnosti i uporabljivosti cesta. Prilikom planiranja obnove kolničkih površina mostova i nadvožnjaka, kao i kod projektiranja novih mostova, izuzetnu pažnju potrebno je usmjeriti na traženje najkvalitetnijih rješenja oborinske odvodnje. Osim tradicionalnih rješenja u odvodnji mostova uporabom točkastih HSD mosnih slivnika, stručnjaci tvrtke ACO ponudili su inovativno rješenje korištenjem KerbDrain Bridge – šupljih rubnjaka iz polimernog betona.

KerbDrain Bridge


Prednosti

  • rubnjak monolitne konstrukcije za odvodnju mosta
  • materijal: polimerbeton - otporan na koroziju, smrzavanje i djelovanje soli
  • integrirana EPDM brtva
  • nominalna veličina: 200 mm
  • visina rubnjaka iznad kolničke plohe: 75 mm
  • sidrenje u konstrukciju mosta
  • bočni otvori za odvodnju drenažnog asfalta (OPA verzija)
  • razred opterećenja A15 do D400 prema HRN EN 1433
Izvadak iz tehničkog kataloga

ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 polaže se na sloj polimercementnog betona. Rubnjak se polaže na predviđenu liniju upuštanjem odozgo u dosjed postojećeg ugrađenog kanala, pri čemu treba voditi računa o poziciji i stanju integrirane brtve i smjeru toka vode (strelica na bočnoj strani rubnjaka).

Budući da je ACO KerbDrain Bridge KD 200-75 dio zaštitnog traka (kape) mosta te se ugrađuje prije betoniranja, može se opisati kao izgubljena oplata za definiranje padova i polaganje kolničke obloge, a istovremeno i kao osnovu za polaganje završne obloge na pješačkim površinama mosta.


Izvadak iz tehničkog kataloga N20pdf
ACO KerbDrain Bridge KD 200 - 75 - šuplji rubnjakdwg
ACO KerbDrain Bridge KD 200 - 75 - šuplji rubnjak s revizijomdwg
ACO KerbDrain Bridge KD 200 - 75 - detalj ugradnjedwg
ACO KerbDrain Bridge KD 200 - 75xlsx

Zadovoljstvo nam je pomoći Vam u dizajniranju i projektiranju sustava odvodnje!