Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Profesionalne kuhinje

Profesionalne kuhinje su iznimno užurbana okruženja s potencijalno mokrim i masnim podovima zahvaljujući obilju tekućina korištenih pri procesima kuhanja i čišćenja, koje su ne rijetko kipuće. Otpadne vode mogu sadržavati masnoće koje su glavni uzrok začepljenja cijevi i ne smiju se ispuštati u kanalizacijski sustav. Kombinacija ovih čimbenika utječe na sigurnost hrane, operativne troškove te zdravlje i sigurnost zaposlenika. ACO rješenja su dizajnirana da učinkovito i sigurno odvedu i obrade površinske procesne vode. Prilikom dizajniranja naših proizvoda posebnu pozornost pridajemo smanjenju rizika kontaminacije hrane.


ACO Tray linijski kanali

 • Kanali za odvodnju kuhinjskih podova
 • Higijenski dizajn kanala, rešetke i slivnika prema HRN EN 1672
 • Protuklizne elektropolirane rešetke
 • Protok kanala do 6,4 l/sec po izljevu
 • Pad integriran u tijelo kanala
 • Nehrđajući čelik AISI304 ili AISI316L
 • Mogućnost izrade po mjeri

ACO Box linijski kanali

 • Linijski kanali sa rešetkom širine 125 ili 200 mm za odvodnju industrijskih podova prema HRN EN 1253
 • Pad integriran u tijelo kanala
 • Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
 • Mogućnost izrade po mjeri
 • Zaštitni rub širine 15 mm
 • Za opterećenje do C250 prema HRN EN 1433

ACO FHD higijenski slivnici

 • Slivnici za točkastu odvodnju komercijalnih kuhinja
 • Higijenski dizajn slivnika i rešetke prema HRN EN 1672
 • Dimenzije rešetke 200x200 ili 250x250 mm
 • Teleskopski podesiva visina
 • Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L

ACO Pipe cijevi za odvodnju

 • Cijevi za gravitacijsku, podtlačnu ili vakuum odvodnju prema HRN EN 1124
 • Utični spoj sa dvostrukom brtvom
 • Za tlakove do 0,7 bara ili 2,0 bara
 • Visoka stabilnost i trajnost te mala težina
 • Pasivizirana površina
 • Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L