Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatori masnoća

Separatori masti igraju važnu ulogu u zaštiti gradske kanalizacijske mreže, stoga njihova konstrukcija i rad moraju biti u skladu s relevantnim propisima. ACO nudi separatore masti namijenjene za gradnju u zemlju i samostojeće separatore za ugradnju unutar objekata. Osim ove temeljne razlike, važna je i jednostavnost pražnjenja i čišćenja separatora, kao i opseg uporabe separatora masti. ACO proizvodni program separatora nudi optimalno rješenje za svaku primjenu.

Konfigurator za proračun veličine separatora

 • prema kuhinjskoj opremi

 • prema broju obroka

 • prema broju postrojenja za preradu mesa

Isprobajte ga!

Separatori masnoća za ugradnju u zemlju

Proizvode se od armiranog betona, polietilena i poliestera. Konstruirani su kako bi osigurali jednostavno održavanje i čišćenje, kao i velike uštede kod zbrinjavanja otpada (hidraulički optimiziran ukupni volumen separatora).

 • separator masnoća otporan na djelovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • sifonirani (potopljeni) uljev s deflektorom
 • unutarnji elementi separatora izrađeni iz PEHD-a (otporni na djelovanje masnih kiselina)
 • tijelo separatora od armiranog betona prema HRN EN 206-1
 • unutrašnjost separatora premazana zaštitnim troslojnim epoksidnim premazom
 • plinotijesni BEGU poklopac za razrede opterećenja D400 prema HRN EN 124
 • konstruiran, proizveden i ispitan sukladno HRN EN 1825

Lipumax-P B

 • separator masnoća iz polietilena za ugradnju u zemlju
 • pražnjenje i čišćenje separatora kroz poklopac
 • ugradnja bez dodatnog betoniranja
 • poklopci razreda opterećenja A15, B125 ili D400
 • siguran od djelovanja uzgona do visine podzemne vode do kote poklopca
 • proračunata statička svojstva na rok od 50 godina
 • u skladu s HRN EN 1825

Lipumax G

 • separator masnoća od armiranog poliestera siguran od uzgonskih sila
 • inspekcijski otvor/poklopac fi 600/800 mm s prodorom za kabliranje fi 50 mm
 • priključak na ventilaciju 110 - 200
 • plinotijesan poklopac siguran od krađe s oznakom "separator"
 • konstruiran, proizveden i ispitan sukladno HRN EN 1825

Samostojeći separatori za potpuno pražnjenje

Proizvode se od polietilena i nehrđajućeg čelika. Kako bi se poštivale sve specifičnosti ugradnje separatora u objektu (sprečavanje širenja neugodnog mirisa iz separatora, otežan pristup kod pražnjenja i čišćenja) ovi separatori nude velik broj dodatnih mogućnosti kao što su automatizirano pražnjenje, integriran sustav čišćenja, dojava stanja u separatoru i sl. Idealni su za restorane poslovnih zgrada, hotela i drugih turističkih objekata.

LipuJet

 • ovalni separatori masnoće iz polietilena za slobodno stojeću montažu
 • isporučuju u različitim stupnjevima izvedbe
 • jednostavna nadogradnja varijanti separatora s dodatnim komponentama radi praktičnijeg rukovanja i zbrinjavanja
 • dokazana strukturna stabilnost već više od 25 godina

 • rješenje 4 u 1: separator masti, prepumna stanica, priključak za uzorkovanje i zajedničko upravljanje
 • kompaktno rješenje za minimalno zauzimanje prostora
 • promjenjiv položaj precrpnog bloka za jednostavan smještaj u raspoloživom prostoru
 • brža i jednostavnija montaža
 • plinotijesni sustav kod kojeg nema neugodnih mirisa u okolnim prostorima
 • integrirana zaštita separatora od uspora
 • elektronički dnevnik rada (log file) i Bluetooth povezivost s aplikacijom na mobilnom telefonu

Upstream tank plant

 • dovod niske turbulencije u otpadnu vodu postrojenja za odvajanje masti (pumpa za istiskivanje)
 • mala potrošnja energije
 • sigurno pneumatsko prebacivanje razine pumpe
 • povećana operativna sigurnost zahvaljujući ubrizgavanju mjehurića zraka

LipuMobil

 • mobilni separatori masnoće iz polietilena ili nehrđajućeg čelika za samostojeću montažu
 • prenosivi zbog male dimenzije
 • integrirana taložnica
 • plinotijesni poklopac

Lipator

 • separator svježe masnoće za slobodno stojeću montažu – s manualnim rukovanjem
 • izrađen od nehrđajućeg čelika 1.4301
 • sadrži dvije spojene bačve za zbrinjavanje masnoće i mulja
 • 90% ukupnog volumena se ne prazni, zbog čega su znatno smanjeni troškovi zbrinjavanja, kao i potrošnja svježe vode
 • nema taloženja masnoće, budući da se nataložene tvari kratko zadržavaju u separatoru

Alarmni sustavi