Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Autoceste

ACO sustavi za odvodnju autocesta uključuju rješenja za prometna područja, parkirališta te servisna područja.

Trajnost i sigurnost dolaze na prvo mjesto.

 • Monolitni kanal za najveća opterećenja
 • Veliki upojni otvori za efikasnu odvodnju
 • Kanal otporan na soli, kemikalije i lom
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Idealan za poprečnu odvodnju prometnica
 • Cestovni rubnjak s integriranom odvodnjom
 • Iz polimernog betona
 • Razred opterećenja D400
 • Visoke otpornosti i trajnosti
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Visokokapacitivan sustav za velike slivne površine
 • Dostupan u 6 nominalnih veličina
 • Velik izbor dizajna uljevnih profila
 • Izrađen iz polipropilena
 • Vodonepropusnost spojeva
 • Separator lakih tekućina od stakloplastike
 • Mala težina i velika izdržljivost
 • Mogućnost duboke ugradnje
 • Visoka kemijska otpornost
 • Niski transportni troškovi
 • Postojanost oblika

ACO HMS

 • Separator teških metala
 • Izrađen od armiranog betona
 • Visoka učinkovitost sedimentacije i filtracije
 • Kompaktna konstrukcija
 • Jednostavno održavanje
 • sustav plastičnih skladišnih blokova za zbrinjavanje oborinske vode u tlu
 • inspekcija i čišćenje mogući kroz cijeli sustav
 • zauzima malo prostora kod skladištenja
 • visok koeficijent korisnog volumena

Izazovi projektiranja, izgradnje i održavanja autocesta

Akvaplaning

Tijekom kišnih dana, na cesti se često stvaraju lokve i povećava se opasnost od proklizavanja što je mnogima poznatije kao akvaplaning - jedan od najčešćih uzorka nesreća. Kod proklizavanja se između gume i ceste nakuplja sloj vode, a posljedica je gubitak kontakta s podlogom, klizanje ili, u kritičnijim situacijama, gubitak kontrole nad vozilom.

Zadržavanje vode na prometnom traku

U slučaju malog uzdužnog pada prometnice ili u područjima bez uzdužnog pada, oborinska voda se može zadržavati u preticajnom traku ili uz rub ceste što može predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik za odvijanje prometa.

Izlijevanje opasnih tvari i odvajanje teških metala

U slučaju nesreće i izlijevanja opasnih tvari po prometnici, postoji ozbiljan problem mogućeg zagađenja podzemnih voda. Naime, prilikom prometovanja vozila, na cestu se sa guma oslobađaju kočiona prašina ili sitni komadići guma, zatim teški metali, mineralna uljam naftni derivati... svi redom izuzetno opasni za tlo i podzemne vode.

Za dimenzioniranje i odabir proizvoda uz nastojanje i potrebu za održivim sustavima površinske odvodnje, moramo uzeti u obzir sljedeće standarde proizvoda i norme:

Odvodni kanali za prometna i pješačka područja -- Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, označivanje i vrednovanje upotrebljivosti (EN 1433:2002/A1:2005)
Sustavi za odvajanje lakih tekućina - separatori (primjerice za ulja i benzin) -- 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće (EN 858-1:2002)