Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Autoceste

ACO sustavi za odvodnju autocesta uključuju rješenja za prometna područja, parkirališta te servisna područja.

Trajnost i sigurnost dolaze na prvo mjesto.

Izazovi projektiranja, izgradnje i održavanja autocesta

Akvaplaning

Tijekom kišnih dana, na cesti se često stvaraju lokve i povećava se opasnost od proklizavanja što je mnogima poznatije kao akvaplaning - jedan od najčešćih uzorka nesreća. Kod proklizavanja se između gume i ceste nakuplja sloj vode, a posljedica je gubitak kontakta s podlogom, klizanje ili, u kritičnijim situacijama, gubitak kontrole nad vozilom.

Zadržavanje vode na prometnom traku

U slučaju malog uzdužnog pada prometnice ili u područjima bez uzdužnog pada, oborinska voda se može zadržavati u preticajnom traku ili uz rub ceste što može predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik za odvijanje prometa.

Izlijevanje opasnih tvari i odvajanje teških metala

U slučaju nesreće i izlijevanja opasnih tvari po prometnici, postoji ozbiljan problem mogućeg zagađenja podzemnih voda. Naime, prilikom prometovanja vozila, na cestu se sa guma oslobađaju kočiona prašina ili sitni komadići guma, zatim teški metali, mineralna uljam naftni derivati... svi redom izuzetno opasni za tlo i podzemne vode.

Za dimenzioniranje i odabir proizvoda uz nastojanje i potrebu za održivim sustavima površinske odvodnje, moramo uzeti u obzir sljedeće standarde proizvoda i norme: