Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

2022. - pregled događanja


VIA VITA 9. Kongres

20. STUDENI 2022.

Hrvatsko društvo za ceste - Via Vita u Opatiji je održalo svoj 9. Kongres pod radnim naslovom: „INOVACIJE I ESKALACIJE“. Unutar izložbenog prostora, ove smo godine poseban naglasak stavili na predstavljanje EDITION PURE - ekološki orijentirane proizvode od lijevanog željeza.

ACO. we care for water