Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Dizajn i izgradnja sustava odvodnje tunela zahtijevaju poseban fokus na sigurnost, otpornost na vatru i niske troškove održavanja. ACO nudi inovativna visoko kvalitetna rješenja i profesionalnu stručnost u skladu sa zahtjevima europskih normi i lokalnih propisa.

Željeznički tuneliDizajn i izgradnja sustava odvodnje tunela zahtijevaju poseban fokus na sigurnost, otpornost na vatru i niske troškove održavanja. ACO nudi inovativna visokokvalitetna rješenja i profesionalnu stručnost u skladu sa zahtjevima europskih normi i lokalnih propisa.

Izazovi projektiranja, izgradnje i održavanja željezničkih tunela


Izlijevanje opasnih tvari

U slučaju nesreće u tunelu, uklanjanje zapaljivih tekućina s kolnika što je brže moguće smanjuje rizik od požara.

Kemijska otpornost

Uporaba korozivnih tvari protiv smrzavanja na kolniku i slučajno prosipanje opasnih tvari dovode do uništavanja materijala niske kemijske otpornosti.

Zaštita od požara

Konstrukcija vatrogasnih odjeljaka sprečava širenje vatre ili zapaljive tekućine. To štiti ljude u tunelu, skupu infrastrukturu i instalacije.

Za dimenzioniranje i odabir proizvoda uz nastojanje i potrebu za održivim sustavima površinske odvodnje, moramo uzeti u obzir sljedeće standarde proizvoda i norme: