Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Dizajn i izgradnja sustava odvodnje tunela zahtijevaju poseban fokus na sigurnost, otpornost na vatru i niske troškove održavanja. ACO nudi inovativna visoko kvalitetna rješenja i profesionalnu stručnost u skladu sa zahtjevima europskih normi i lokalnih propisa.

Željeznički tuneliACO Oleopator G

  • Separator lakih tekućina iz poliestera (GRP) za pročišćavanje velikih protoka (do 300 l/s)
  • Konstruiran, ispitan i proizveden u skladu s HRN EN 858-1

Dizajn i izgradnja sustava odvodnje tunela zahtijevaju poseban fokus na sigurnost, otpornost na vatru i niske troškove održavanja. ACO nudi inovativna visokokvalitetna rješenja i profesionalnu stručnost u skladu sa zahtjevima europskih normi i lokalnih propisa.

Izazovi projektiranja, izgradnje i održavanja željezničkih tunela


Izlijevanje opasnih tvari

U slučaju nesreće u tunelu, uklanjanje zapaljivih tekućina s kolnika što je brže moguće smanjuje rizik od požara.

Kemijska otpornost

Uporaba korozivnih tvari protiv smrzavanja na kolniku i slučajno prosipanje opasnih tvari dovode do uništavanja materijala niske kemijske otpornosti.

Zaštita od požara

Konstrukcija vatrogasnih odjeljaka sprečava širenje vatre ili zapaljive tekućine. To štiti ljude u tunelu, skupu infrastrukturu i instalacije.

Zadovoljstvo nam je pomoći vam u dizajniranju i projektiranju sustava odvodnje!

LINIJSKA ODVODNJA

Dražen Linarić / Mob. 098 476 260 / dlinaric@aco.hr

TOČKASTA ODVODNJA

Davor Bišćanin / Mob. 098 493 420 / dbiscanin@aco.hr

TRETMAN OTPADNIH VODA

Edo Turković / Mob. 098 661 885 /

eturkovic@aco.hr

Za dimenzioniranje i odabir proizvoda uz nastojanje i potrebu za održivim sustavima površinske odvodnje, moramo uzeti u obzir sljedeće standarde proizvoda i norme:

Odvodni kanali za prometna i pješačka područja -- Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, označivanje i vrednovanje upotrebljivosti (EN 1433:2002/A1:2005)

Sustavi za odvajanje lakih tekućina (primjerice za ulja i benzin) – 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće (EN 858-1:2002/A1:2004)

Sustavi za odvajanje lakih tekućina - separatori (primjerice za ulja i benzin) – 2. dio: Odabir nazivne veličine, ugradba, uporaba i održavanje (EN 858-2:2003)

Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine -- 2. dio: Poklopci za slivnike i kontrolna okna izrađeni od lijevanog željeza (EN 124-2:2015)