ACO Stormbrixx

ACO Stormbrixx je jedinstven, patentirani sustav plastičnih skladišnih blokova za zbrinjavanje oborinske vode. Dizajniran za infiltraciju i retenciju oborinskih voda. Stormbrixxova univerzalnost omogućava njegovu primjenu u svim građevinskim okruženjima kao samostalno rješenje ili kao dio održivog sustava površinske odvodnje.


Stormbrixx SD

 • pogodan za povremen promet osobnih i interventnih/komunalnih vozila
 • inspekcija i čišćenje mogući kroz cijeli sustav
 • jednostavna ugradnja
 • zauzima malo prostora kod skladištenja
 • visok koeficijent korisnog volumena od 97%

Stormbrixx HD

 • pogodan za povremen promet kamiona i kamiona s prikolicom
 • inspekcija i čišćenje mogući kroz cijeli sustav
 • jednostavna ugradnja
 • zauzima malo prostora kod skladištenja
 • visok koeficijent korisnog volumena od 95%

ACO Stormbrixx može se koristiti za gradnju podzemnoga (rovovskoga) infiltracijskoga sustava.
Upotrebljen za tu svrhu STORMBRIXX pruža sljedeće mogućnosti i prednosti:

 • sustav plitke ugradnje koncipiran da se iskoristi što veća kontaktna površina čime se povećava stopa infiltracije u tlo i time smanjuje potreban retencijski volumen
 • patentirani sustav spajanja polublokova zidarskim preklopom osigurava čvrstoću i stabilnost sustava
 • mogućnost kontrole širenja mulja, to jest njegova zadržavanja u sustavu, inteligentnom upotrebom geotekstila − izradom sedimentacijskih komora
 • uklanjanje mulja iz sustava koji ugrožava njegovu funkcionalnost (smanjuje propusnost) obavlja se bez kopanja i drugih građevinskih intervencija
 • glatke površine olakšavaju uklanjanje nakupljena mulja iz sustava (njegovo ispiranje)
 • inspekcijski se blok može upotrijebiti kao taložnica integrirana u sustav
 • mogućnost priključenja cijevi do DN 200 izravno u blokove te do DN 400 u inspekcijski blok
 • inspekcijski blok omogućava opremi za inspekciju (CCTV-kamerama) i čišćenje (visokotlačnim peračima)
 • jednostavan pristup sustavu
 • inspekcijski priključci profila DN 150 pružaju inspekcijskoj opremi i opremi za čišćenje jednostavan i cjenovno povoljan pristup sustavu
 • otvorena struktura sustava (blokovi bez pregrada) omogućava jednostavno kretanje opreme za inspekciju i čišćenje kroz cijeli sustav
 • konstrukcija polublokova s inspekcijskim “magistralama” prilagođena je jednostavnom kretanju kamera i perača, bez oštrih kutova na kojima kamere mogu zaglaviti
 • skladištenje, transport, manipulacija i ugradnja osjetno su pojednostavljeni zbog dizajna polublokova koji omogućava uklapanje elemenata jedan u drugi time znatno smanjujući potreban prostor za skladištenje
 • tlocrtni oblik sustava prilagođavamo prostoru koji imamo na raspolaganju.


ACO Stormbrixx može se koristiti za gradnju podzemnog retencijskog sustava ili vodospreme.
Upotrebljen za tu svrhu STORMBRIXX pruža sljedeće mogućnosti i prednosti:

 • patentirani sustav spajanja polublokova zidarskim preklopom osigurava čvrstoću i stabilnost sustava
 • inspekcijski blok omogućava opremi za inspekciju (CCTV-kamerama) i čišćenje (visokotlačnim peračima) jednostavan pristup sustavu
 • inspekcijski priključci profila DN 150 inspekcijskoj opremi i opremi za čišćenje pružaju jednostavan pristup sustavu

 • otvorena struktura sustava (blokovi bez pregrada) omogućava jednostavno kretanje opreme za inspekciju i čišćenje kroz cijeli sustav
 • konstrukcija polublokova s inspekcijskim “magistralama” prilagođena je jednostavnom kretanju kamera i perača, bez oštrih kutova na kojima kamere mogu zaglaviti
 • tlocrtni oblik sustava prilagođavamo prostoru kojim imamo na raspolaganju
 • skladištenje, transport, manipulacija i ugradnja osjetno su pojednostavljeni zbog dizajna polublokova koji omogućava uklapanje elemenata jedan u drugi pa je time potreban prostor za skladištenje znatno manji
 • mogućnost kontrole mulja u sustavu izradom sedimentacijskih tunela i upotrebom geotekstila
 • glatke površine olakšavaju uklanjanje nakupljena mulja iz sustava (njegovo ispiranje)


ACO Stormbrixx SD - Standard Duty

ACO Stormbrixx - ugradnja, inspekcija i održavanje

Stormbrixx HD infiltracija 2 sloja - primjer sustava dwg
Zasipni slojevi - Stormbrixx HD 1 sloj PB dwg
Zasipni slojevi - Stormbrixx HD 1 slojdwg
Zasipni slojevi - Stormbrixx HD 2 sloja PBdwg
Zasipni slojevi - Stormbrixx HD 2 slojadwg
Zasipni slojevi - Stormbrixx HD 3 sloja PBdwg
Zasipni slojevi - Stormbrixx HD 3 slojadwg
Zasipni slojevi - Stormbrixx HD retencija 2 slojadwg
Zasipni slojevi - Stormbrixx SD 0,5 slojadwg
Zasipni slojevi - Stormbrixx SD 1 sloj PBdwg
Zasipni slojevi - Stormbrixx SD 1 slojdwg
Zasipni slojevi - Stormbrixx SD 2 sloja PBdwg
Zasipni slojevi - Stormbrixx SD 2 slojadwg
ACO Stormbrixx - upute za ugradnju pdf
ACO Stormbrixx - uputa za ispitivanje upojnosti tlapdf
ACO Stormbrixx - troškovnički opisi xlsx