Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Mostovi

Visoki zahtjevi kod sustava odvodnje mostova postavljeni su zbog velike sigurnosti prometa, te da se zaštiti skupa infrastruktura. Sustavi odvodnje mostova također moraju udovoljavati specijalnim zahtjevima mosnih konstrukcija: prilagođenost mostovima od armiranog betona ili zahtjevima posebnih konstrukcijskih mjera (uz poštivanje pomicanja konstrukcije velikih čeličnih mostova uslijed dilatacija).

ACO HSD mosni slivnici vjerno prate sve postavljene zahtjeve i pritom brinu za okoliš.

Izazovi projektiranja, izgradnje i održavanja mostova

Ugradnja hidroizolacije

Kompromitiranje veze mjerača kiše za mostove i hidroizolacije dovodi do propuštanja i korozije, što oštećuje konstrukciju mosta i uzrokuje skupe popravke.

Površinska odvodnja

Površinska voda s kolnika mora se ispuštati kroz sustav odvodnih cijevi, što sprečava da se stupovi konstrukcije poplave i oštete.

Izlijevanje opasnih tvari

Kada se po kolniku mosta izliju opasne tvari, odlaze u sustav odvodnje koja vodu navodi na podnožje mosta što dovodi do onečišćenja podzemnih voda i izravni je rizik za okoliš.

Za dimenzioniranje i odabir proizvoda uz nastojanje i potrebu za održivim sustavima površinske odvodnje, moramo uzeti u obzir sljedeće standarde proizvoda i norme: