Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO GRP - separatori lakih tekućina

Bilo da se radi o benzinskoj postaji, autopraonici ili bilo kojoj drugoj lokaciji gdje postoji opasnost kontaminacije oborinskih ili tehnoloških voda mineralnim uljima i gorivima ili kada postoji opasnost od izlijevanja lakih tekućina u recipijent, moramo koristiti separator lakih tekućina. Na ovaj način osiguravamo da su otpadne vode adekvatno pročišćene a pored toga i sprečavamo eventualno incidentno izlijevanje opasnih tvari čime sprečavamo onečišćavanje pitke ili podzemne vode.

ACO separatori lakih tekućina koriste razlike u specifičnoj težini nafte i vode: nafta je lakša i stoga pluta na površini vode, te dodatno efekt koalescencije kako bi osigurali adekvatan učinak pročišćavanja.

ACO koristi stakloplastiku - GRP (Glass-fibre Reinforced Plastic) - lagani kompozitni materijal izrađen od staklenih vlakana ojačan vezivom poliesterske smole.

Zbog svojih odličnih karakteristika, GRP se koristi u raznim industrijama - zrakoplovna, automobilska, brodarska.

Grp Thumb

Karakteristike


Mala masa
Jednostavan transport i lagano rukovanje za koje ne treba koristiti dizalice velike nosivosti.

Trajnost
Visoka otpornost na zamor materijala koji može nastati uslijed statičkih i dinamičkih opterećenja koja nastaju kod uobičajenog korištenja.

Visoka otpornost na puzanje
Osigurava konzistenciju i trajnost oblika.

Visoka kemijska otpornost
Otpornost na vanjske utjecaje (temperatura, UV-zračenje, kemijsko djelovanje otpadne vode i sl.) jamči da neće doći do promjene mehaničkih svojstava tijekom korištenja.

Vodonepropusnost
Nije potreban nikakav dodatni zaštitni premaz za osiguranje vodonepropusnosti.

Jednostavna prilagodba
Zbog načina njegove proizvodnje i obrade GRP omogućava jednostavnu prilagodbu specifičnim zahtjevima.

Prednosti


Zbog male mase separatora nisu potrebni teški strojevi za rukovanje, transport i ugradnju.

  • Ušteda u transportu i na gradilištu

Povećana pouzdanost i trajnost, te smanjen rizik od oštećenja nastalih zbog neispravne ugradnje

  • Smanjeni troškovi izvanrednog održavanje

Stalna - nepromjenjiva svojstva materijala tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda.

  • Smanjeni troškovi izvanrednog održavanje

Ne postoji rizik od pojave korozije i s tim povezanog curenja

  • Smanjeni troškovi izvanrednog održavanje i prevencija havarijskih situacija.

Jednostavna prilagodba proizvoda

  • Specifični zahtjevi kupaca mogu se jednostavno ispuniti

GRP separatori lakih tekućina

Oleopator G

Oleopator-Bypass G

Oleosmart G

Oleopator G - H

Oleopator-Bypass G - H


GRP separatori masnoća


GRP taložnice

Lipumax G

Lipumax G - H

Taložnica G

Taložnica G - H