Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ceste

Sigurnost je glavni cilj kod projektiranja cesta ili bilo koje prometne površine. Brza i učinkovita odvodnja, bez višestrukih ili odvojivih dijelova sustava, te protukliznost samo se neke od značajki ACO proizvoda namijenjenih za odvodnju površinskih voda sa cesta.

Izazovi u projektiranju, izgradnji i održavanju tranzitnih cesta povezani su s održavanjem ravne površine, isušivanjem na malom nagibu ceste i zaštitom vodozemaca. ACO nudi sveobuhvatna rješenja za te izazove, osiguravajući optimalnu odvodnju, udobnost i sigurnost prolaska.

Izazovi projektiranja, izgradnje i održavanja cesta

Zaštita vodozemaca

ACO je oduvijek bio uključen u brojne projekte na području očuvanja prirode. Tako je razvijen i poseban sustav proizvoda, tunela i ograda za vodozemce kako bi se uspješno očuvala njihova prirodna staništa i nastambe za vrijeme njihovih migracija prema potencijalnim mrjestilištima gdje im najveći problem predstavljaju prometnice.

Zaštita od propadanja ceste

Oštećenja na površini ceste na područjima gdje se nalazi odvodnja mogu dovesti do propadanja dovodeći u opasnost vozače i vozila.

Odvodnja kružnih tokova

Učinkovita odvodnja na kružnim tokovima ili vijugavim cestama pruža sigurnost za vozača jer sprječava proklizavanje vozila u zavoju.

Za dimenzioniranje i odabir proizvoda uz nastojanje i potrebu za održivim sustavima površinske odvodnje, moramo uzeti u obzir sljedeće standarde proizvoda i norme: