Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Terase i balkoni

Prilikom planiranja modernih balkona i terasa potrebna su različita rješenja ovisno o specifičnosti situacije sa instalacijama. Iz tog razloga su ACO balkonski i terasni slivnici inteligentno konstruirani kao modularni sustav. Ovisno o modelu, postoje tijela slivnika sa vertikalnom ili horizontalnom priključnom cijevi, te se ona mogu kombinirati sa srednjim elementima odnsono cijelim nizom gornjih dijelova koji pružaju najbolje rješenje odvodnje za svaku strukturu poda. Uz slivnike, tu su i kanali linijske odvodnje od nehrđajućeg čelika.


Slivnici za balkone i terase

 • Slivnik iz nehrđajućeg čelika prema HRN EN 1253
 • Spoj na PVC cijevi prema HRN EN 1401
 • Prihvat hidroizolacije lijepljenjem ili uklještenjem
 • Izvadivi zapor za miris

Profiline

 • Linijski kanal s bočnim perforacijama za odvodnju sa pročelja
 • Za pješački promet
 • Materijal izrade pocinčani ili nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
 • Podešavanje visine vijcima

Slot kanali s rasporom

 • Linijski kanali s rasporom za odvodnju terasa, bazena, Wellnessa
 • Širina raspora 8 mm sa savinutim zaštitnim rubom
 • Protok kanala do 4,2 l/sec po izljevu
 • Pad integriran u tijelo kanala
 • Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
 • Mogućnost izrade po mjeri