Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

U slučaju mosnih konstrukcija postoje strogi zahtjevi za specifikacijama zbog visokog rizika od kretanja i potrebe za zaštitom skupe infrastrukture. ACO nudi rješenja za odvodnju mostova i upravljanje kišnicom u skladu s najvišim zahtjevima.

Željeznički mostoviIzazovi projektiranja, izgradnje i održavanja željezničkih mostova

Ugradnja hidroizolacije

Kompromitiranje veze mjerača kiše za mostove i hidroizolacije dovodi do propuštanja i korozije, što oštećuje konstrukciju mosta i uzrokuje skupe popravke.

Površinska odvodnja

Površinska voda s kolnika mora se ispuštati kroz sustav odvodnih cijevi, što sprečava da se stupovi konstrukcije poplave i oštete.

Izlijevanje opasnih tvari

Kada se po kolniku mosta izliju opasne tvari, odlaze u sustav odvodnje koja vodu navodi na podnožje mosta što dovodi do onečišćenja podzemnih voda i izravni je rizik za okoliš.

Za dimenzioniranje i odabir proizvoda uz nastojanje i potrebu za održivim sustavima površinske odvodnje, moramo uzeti u obzir sljedeće standarde proizvoda i norme: