Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Lipumax C FST su separatori masnoća biljnog i životinjskog podrijetla koji izdvajaju masnoće iz otpadne vode koristeći gravitaciju (razliku u specifičnoj težini masnoće, taloga i vode). Izrađeni su od armiranog betona, a namijenjeni za ugradnju u teren. Materijal izrade, daje ovim separatorima odlične statičke karakteristike (samonosiv separator konstruiran za teška prometna opterećenja – klasa nosivosti D400 prema HRN EN 124). Zbog svoje nosivosti, ove separatore koristimo kada drugi, jeftiniji separatori, npr. iz plastike ne mogu osigurati potrebnu nosivost i/ili stabilnost, pa su Lipumax C separatori prvi izbor za ugradnju u površine gdje se odvija teški promet (javne prometnice, gospodarska dvorišta i sl.), tamo gdje je uljevna cijev na velikoj dubini ili kada je separator potrebno ugraditi u zonu visokih podzemnih voda.

3-slojni zaštitni epoksidni unutarnji premaz štiti beton separatora od agresivnog djelovanja otpadne vode osiguravajući njegov dug životni vijek.

Lipumax C separatore koristimo za pročišćavanje otpadnih voda nastalih u komercijalnim kuhinjama ili prehrambenoj industriji. Uklanjanjem masnoća biljnog i životinjskog podrijetla iz otpadne vode, sprečavaju taloženje masnoća na cijevi nizvodno od separatora čime smanjuju rizik od njihovog začepljenja. Konstruirani su, proizvedeni i ispitani prema HRN EN 1825.


Prednosti proizvoda

 • niska cijena čišćenja i pražnjenja
 • trajnost (zaštitni epoksidni premaz)
 • statička svojstva
 • pristup sukladno HRN EN 476
 • jednostavno održavanje (vertikalno postavljen spremnik za bolje i potpunije čišćenje)
 • brza ugradnja
 • sigurnost od uzgona*

*ovisno o odabranoj izvedbi separatora i uvjetima ugradnje

Područja primjene

 • restorani
 • hotelske kuhinje
 • menze (npr. studentske)
 • pečenjarnice
 • klaonice
 • mesnice
 • pogoni za preradu mesa
 • tvornice margarina
 • uljare
 • prehrambena industrija (prerada čipsa, kikirikija i sl.)
 • izrađen prema HRN EN 1825 i DIN 4040-100 u monolitnoj izvedbi
 • od armiranog-betona čvrstoće C35/45, klase izloženosti: XC4, XD3, XS3, XF2, XF3, XM2, XA2 prema EN 206-1
 • s integriranom taložnicom NS×100 lit i NS×200 lit
 • za ugradnju u teren (SLW 60 nosivost prema DIN 1072)
 • s dvostrukim premazom otpornim na masne kiseline, nanesenim na prethodno pjeskarenoj površini
 • unutrašnji elementi od HDPE (otpornost na koroziju)
 • pristup sukladno HRN EN 476
 • isporučuje se s LJŽ plinotijesnim poklopcima razreda opterećenja D400 prema HRN EN 124
 • brtvljenje spojeva (uljev i izljev) elastomernim brtvama (EPDM) otpornima na masne kiseline
 • cijevni priključci prema HRN EN 1401 (UKC cijevi)
 • pražnjenje i čišćenje preko poklopca
Br. artiklaNSVolumenUljev/izljevMasa
TaložniceUljaUkupnoDN/ODDonji dio
[l][l][l][mm][kg]
723000 11002154801101464
72300122002157101101760
7230022-44002159151102275
7230034001909151602285
723004480032014501102886
72300580029014251602886
723006770029014251602897
723007140040026154404
72300810100040026151604003
723009200040032104237
72301015-20200085036702006251
72301115300065049702006662
723012252500102048902506670
7230135000112076407776

Art.br.NSDimenzije

Art.br.

STANDARD

pokrovna ploča

Art.br.

POVIŠENA

pokrovna ploča

Tmax
H1H2D1D2T
[mm][mm][mm][mm][mm][mm]
723000 183076010001270335728001-5320
72300121120105010001270365728001-5350
7230022-41385131510001270375728001-5360
7230031360129010001270400728001-5385
723004415051435120014753957280087282235380
72300514801410120014753957280087282235380
723006714801410120014753957280087282235380
72300716701600150018003407280187282215325
7230081014401370150018003707280187282215355
72300920351965150018003507280187282215335
72301015-2018151745175020704307280237282285415
7230111517001630220024404907280307282275475
7230122516751605220024405157280307282275500
72301322802210220024404357280307282275420

Ispitivanje separatora

Svaki model ACO Lipumax separatora (svaka nominalna veličina) laboratorijski je ispitan pri nezavisnom ispitnom tijelu - LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga. Prilikom ispitivanja separatora provjeravaju se, ne samo učinkovitost pročišćavanja, nego i sve ostale bitne tehničke karakteristike propisane normom (volumeni, korišteni materijali i sl.) - HRN EN 1825. ACO je samo jedan od nekoliko Europskih proizvođača koji ima sve separatore (do najvećeg NS 40) ispitane.

ACO separatori su ne samo svi hidraulički ispitani već su i konstruirani na temelju rezultata hidrauličkih ispitivanja, kako bi se njihova konstrukcija i veličina uskladili sa zahtjevima norme s jedne strane, ali i optimizirali s druge strane. Na ovaj način smo dobili separatore koji za danu nominalnu veličinu (protok) imaju ukupni volumen među najmanjima na tržištu i koji od nekih konkurenata za istu nominalnu veličinu mogu imati i do 100% manji ukupni volumen (a time i toliko manje troškove zbrinjavanja / pražnjenja).

Taložnica

Kako bi separator mogao normalno funkcionirati odnosno kako zamašćeni mulj iz otpadne vode ne bi „začepio“ cjevovod, separatori moraju imati taložnicu. Taložnica može biti zasebni dio smješten uzvodno prije samog separatora ili može biti dio konstrukcije separatora, a njena veličina se odabire u skladu s očekivanim karakteristikama otpadne vode.

Važna napomena: učinkovitost taloženja nije propisana normom i separatori masnoća ne služe za uklanjanje suspendiranih tvari, taloga ili sličnih onečišćenja iz otpadne vode (već samo za uklanjanje „lipofilnih tvari“).

ACO Lipumax C separatori proizvode se s obje propisane veličine integriranih taložnica (NS × 100 i NS × 200), pa se može pronaći optimalno rješenje bez obzira na planiraju namjenu separatora (NS×100 za zamašćene otpadne vode iz komercijalnih kuhinja ili NS×200 za zamašćene otpadne vode iz mesne i prehrambene industrije).

ACO Lipumax C (do NS 25) koriste „vertikalnu separatorsku konstrukciju“ – kada je taložnica integrirana sa separatorom ona je smještena ispod separacijske komore, a između njih ne postoji fizička pregrada. Ovakva konstrukcija ima nekoliko prednosti:

  Kontrola i održavanje - pristup u skladu s HRN EN 476

  Kako bi se osigurala normalna preglednost u separatoru (kako bi s poklopca vizualno mogla pregledati unutrašnjost separatora) te da bi separator bilo moguće učinkovito očistiti, pristupno okno separatora treba biti adekvatne veličine koja ovisi o dubini instalacije. Odnosno, ukoliko je pristupno okno duboko 2 metra, a svijetli otvor 60x60 cm, kroz njega se ne vidi što se događa u separatoru te mlaz vode kojim se čisti unutrašnjost separatora ne može dosegnuti stjenke separatora niti se u slučaju potrebe djelatnik održavanja može spustiti u separator.

  Pojednostavljeno tumačenje HRN EN 476, točka 6.1. kaže:

  • pristupno okno svijetlog promjera d ≥ 60 cm smije biti duboko najviše 45 cm;
  • pristupno okno svijetlog promjera d ≥ 80 cm smije biti duboko najviše 300 cm;
  • za sve veće dubine okno treba biti d ≥ 100 cm.

   Svi ACO betonski separatori su modularno koncipirani, kako bi osigurali lako prilagođavanje potrebama projekta.


   Kompletna konfiguracija jednog funkcionalnog separatora se sastoji od 3 dijela:

   1. separator tj. TIJELO SEPARATORA (njega biramo ovisno o hidrauličkim i drugim projektnim parametrima)
   2. POKROVNA PLOČA separatora. Razlikujemo:
    • „standard“ pokrovnu ploču - sastoji se od pokrovne ploče debljine 25 cm s pristupnim otvorom veličine poklopca (promjer 60 ili 80 cm) i poklopca. Koristimo je u situaciji kada je uljevna cijev na maloj dubini.
    • „povišenu“ pokrovnu ploču - sastoji se od pokrovne ploče debljine 25 cm s pristupnim otvorom veličine 100 cm, betonskog redukcijskog elementa za suženje pristupnog otvora na promjer poklopca (promjer 60 ili 80 cm) i poklopca. Koristimo je u situaciji kada je uljevna cijev na većim dubinama.

   Ova razlika (dvije verzije) postoji zbog poštivanja HRN EN 476 tj. zbog osiguravanja normalne pristupačnosti separatoru (za veće dubine ugradnje pristup kroz 60 cm pristupno okno ne omogućava normalno održavanje separatora).

   3. NASTAVCI PRISTUPNOG OKNA ili prsteni poklopca
   Za precizno prilagođavanje pristupnog okna separatora terenu, na pokrovnu ploču dodajemo standardne nastavke pristupnog okna i/ili prstene poklopca.

   Br. artiklaTizvedbaDimenzijePoklopacTežina
   D1D2
   [mm][mm][mm][kg]
   728001315100012701 - širine 600534
   728008315120014751 - širine 600807
   728018315150018002 - širine 6001092
   728023365175020702 - širine 6001882
   728030365220024402 - širine 6002482
   Br. artiklaTizvedbaDimenzijePoklopacTežina
   D1D2
   [mm][mm][mm][kg]
   728223660120014751 - širine 600964
   728221660150018001 - širine 6001572
   728228975175020701 - širine 6002929
   728227525220024402 - širine 6003055
   Br. artiklaTipDimenzije

   Pozicioniranje prstena

   poklopca na povišenje

   okna 1 i 2

   Ukupna visina

   uključujući fuge

   od maltera

   Težina
   TD1D2
   [mm][mm][mm][kg]
   727400AR-V 625 x 6060625865Poz. 17050
   727401AR-V 625 x 8080625865Poz. 19060
   727402AR-V 625 x 100100625865Poz. 111070
   727403AR-V 625 x 200200625865Poz. 1210140
   727404AR-V 625 x 400400625865Poz. 1410280
   727405AR-V 800 x 1001008001100Poz. 1110110
   727406AR-V 800 x 1501508001100Poz. 1160165
   727407AR-V 800 x 2002008001100Poz. 1210220
   727408AR-V 800 x 4004008001100Poz. 1410415
   Br. artiklaTipDimenzije

   Pozicioniranje prstena

   poklopca na povišenje

   okna 1 i 2

   Ukupna visina

   uključujući fuge

   od maltera

   Težina
   TD1D2
   [mm][mm][mm][kg]
   728110SR-M 1000 x 25025010001240Poz. 2265240
   727111SR-M 1000 x 50050010001240Poz. 2515500
   727112SR-M 1000 x 75075010001240Poz. 2765750
   727113SR-M 1000 x 1000100010001240Poz. 210151000

   Beton kao materijal za proizvodnju Lipumax C separatora

   Beton je mješavina cementa, agregata i vode, a korištenjem armaturnog čelika u dobivamo armirani beton. Čvrstoća betona proizlazi iz ispreplitanja kristalnih iglica nastalih djelovanjem vode na cementni klinker.

   Da bi se produžio životni vijek betonskih separatora masnoća proizvedenih iz betona čvrstoće C 50/60 unutrašnjost separatora premazujemo zaštitnim premazom ROKOPOX. To je dvokomponentni epoksidni premaz bez otapala s tiksotropnim svojstvima koji je namijenjena za zaštitu betonskih površina od djelovanja ulja i masnoća.

   Kako bi se osigurala odgovarajuća trajnost betona on treba biti otporan na kemijsko i fizikalno djelovanje okoline. Ovakva otpornost je normom HRN EN 206-1 određena klasama izloženosti. Klase izloženosti uvjetuju sastav betona koji se koristi, minimalnu debljinu betonskog pokrova na armaturi kao i dopuštena veličinu (širinu) pukotina u betonu. Dozvoljena širina pukotine za betonske separatore je 0,2 mm.

   Klase izloženosti koje naš beton zadovoljava:

   • KEMIJSKO DJELOVANJE XA2 - jako kemijsko djelovanje
   • KOROZIJA UVJETOVANA KARBONATIZACIJOM XC4 - izmjenično vlažna i suha okolina
   • KOROZIJA UVJETOVANA KLORIDIMA KOJI NISU IZ MORA XD3 - izmjenično vlažna i suha okolina
   • DJELOVANJE SMRZAVANJA I ODMRZAVANJA SA ILI BEZ SOLI ZA ODMRZAVANJE XF2 - umjerena zasićenost vodom sa solima za odmrzavanje. U ovu klasu treba svrstavati vertikalne površine betona prometnih građevina izložene smrzavanju i solima za odmrzavanje iz zraka
   • KOROZIJA UVJETOVANA KLORIDIMA IZ MORA XS3 - zona plime i oseke i zona zapljuskivanja valovima
   ACO separatori masnoća - katalogpdf

   LIPUMAX-C-FST NS25 ST2500dwg
   LIPUMAX-C-FST NS15-20 ST2000dwg
   LIPUMAX-C-FST NS15 ST3000dwg
   LIPUMAX-C-FST NS10 ST1000dwg
   LIPUMAX-C-FST NS7 ST700dwg
   LIPUMAX-C-FST NS4 ST400 DN150dwg
   LIPUMAX-C-FST NS4 ST400 DN100dwg
   LIPUMAX-C-FST NS2 ST200dwg
   LIPUMAX-C-FST NS1 ST100dwg

   Lipumax Cxlsx

   Upute za održavanje ACO Lipumaxpdf
   Upute za ugradnju ACO betonskog separatorapdf