Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separator masnoća nove generacije ACO LipuSmart objedinjuje četiri funkcije u jednom pametnom i kompaktnom rješenju: separator masnoća, prepumpna stanica pročišćene vode, priključak za uzorkovanje i zajedničko automatizirano upravljanje cijelim sustavom. Spajanjem separatora i precprne stanice u jedno tijelo, osigurava se racionalno korištenje prostora za ugradnju i pojednostavljuje nadzor i održavanje postrojenja.

LipuSmart


Prednosti

 • rješenje 4 u 1: separator masti, prepumna stanica, priključak za uzorkovanje i zajedničko upravljanje
 • kompaktno rješenje za minimalno zauzimanje prostora
 • promjenjiv položaj precrpnog bloka za jednostavan smještaj u raspoloživom prostoru
 • brža i jednostavnija montaža
 • plinotijesni sustav kod kojeg nema neugodnih mirisa u okolnim prostorima
 • integrirana zaštita separatora od uspora
 • elektronički dnevnik rada (log file) i Bluetooth povezivost s aplikacijom na mobilnom telefonu
ACO LipuSmart brošura

Standardnom samostojećem separatoru masnoća ACO LipuJet-u, na izljevu je dodan sabirni spremnik na kojeg se priključuje precrpni blok koji se sastoji od 2 pumpe za otpadnu vodu i potrebne usisne i tlačne armature (zasuni, nepovratni ventili, T-komadi i kompenzator za spajanje na tlačnu instalaciju).

Zamašćena otpadna voda ulazi u separator u kojem se zadržava masnoća i talog, a pročišćena voda preko priključka za uzorkovanje odlazi u sabirni spremnik precrpne stanice. Pneumatski osjetnik bilježi porast nivoa u sabirnom spremniku do točke kada je programirano paljenje pumpi koje pročišćenu otpadnu vodu podižu iznad zone uspora. Aktivno pneumatsko mjerenje nivoa koje se koristi u separatoru i prepumpnom postrojenju sprječava čepljenje osjetnika nivoa masnoćom te time osigurava pouzdan rad sustava.

Ovisno o nivou opremljenosti i upotrebljenoj dodatnoj opremi, pored automatskog prepumpavanja pročišćene vode, moguća je i automatizacija: nadzora količine prikupljene masti (ugradnjom senzora masnoće), samočišćenja unutrašnjosti separatora sustavom visokotlačnog perača i pumpe i/ili prepumpavanje otpada iz separatora (kada uvjeti ugradnje ne dozvoljavaju pražnjenje separatora korištenjem pumpe na vozilu za zbrinjavanje).

askACO preporuka

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda postavlja graničnu vrijednost od 100 mg/l za parametar teškohlapljivih lipofilnih tvari. Za visokoopterećene kuhinje postizanje ove vrijednosti može biti problematično, u tom slučaju ACO preporuča uporabu dozirne stanice ACO LipuFloc

Sustav je proizveden u kompaktnom polietilenskom tijelu koje je potrebno ugraditi u objektu u prostoriju zaštićenu od vlage i smrzavanja te adekvatno usidriti za podlogu (sidra uključena u isporuku).

Ovalno separatorsko tijelo (3) ima 1 ili 2 inspekcijska otvora na gornjem dijelu tijela koji se koriste za vizualnu kontrolu unutrašnjosti separatora. Za pregled količine separirane masnoće koristi se kontrolno staklo koje se nalazi na lijevom ili desnom boku separatora (strana posluživanja je bok separatora na kojem se nalazi kontrolno staklo i upravljački ormar (1) promatrano u smjeru tečenja kroz separator).

Iznad uljeva separatora je zajednički priključak ventilacije (4) koji se koristi za separator i precrpnu stanicu, dok se ispod uljeva nalaze pumpa za pražnjenje sadržaja separatora i visokotlačna pumpa za unutarnje čišćenje separatora (ako je odabran taj nivo opremljenosti).

Izljev iz separatora (5) je ujedno i priključak za uzorkovanje tretirane vode koja se potom prelijeva u sabirni spremnik prepumpne stanice (2). Položaj precrpnog bloka (6) se odabire tijekom montaže uređaja jer ga se može spojiti na 3 različite strane na sabirni spremnik.

Promjenjiv položaj precrpnog bloka

Visokotlačna pumpa za unutarnje čišćenje i pumpa za pražnjenje separatora

Zajedničko upravljanje separatora i prepumpne stanice

LipuSmart-P-OB
Osnovna izvedba

 • pražnjenje separatora preko inspekcijskih poklopaca
 • pražnjenje separatora pumpom na cisterni za zbrinjavanje
 • ručno čišćenje separatora preko inspekcijskih poklopaca
 • ručno punjenje separatora čistom vodom preko inspekcijskih poklopaca

LipuSmart-P-OD
Stupanj opremljenosti 1

 • pražnjenje separatora korištenjem integrirane cijevi za pražnjenje D=75 mm
 • pražnjenje separatora pumpom na cisterni za zbrinjavanje
 • ručno čišćenje separatora preko inspekcijskih poklopaca
 • ručno punjenje separatora čistom vodom korištenjem jedinice za punjenje

LipuSmart-P-OA
Stupanj opremljenosti 3

 • pražnjenje separatora korištenjem integrirane cijevi za pražnjenje D=75 mm
 • pražnjenje separatora pumpom na cisterni za zbrinjavanje
 • automatizirano čišćenje separatora sustavom visokotlačnog čišćenja
 • automatsko punjenje separatora čistom vodom korištenjem jedinice za punjenje

LipuSmart-P-OAP
Stupanj opremljenosti 3

 • automatsko pražnjenje separatora pumpom za pražnjenje
 • automatizirano čišćenje separatora sustavom visokotlačnog čišćenja
 • automatsko punjenje separatora čistom vodom korištenjem jedinice za punjenje

ACO LipuSmart objedinjuje četiri funkcije u jednom pametnom i kompaktnom rješenju: separator masnoća, prepumpna stanica pročišćene vode, priključak za uzorkovanje i zajedničko automatizirano upravljanje cijelim sustavom.

Obratite nam se s povjerenjem. Naš stručan tehnički tim odgovoriti će na sva Vaša pitanja iz niskogradnje, visokogradnje i tretmanu otpadnih voda: kompleksna rješenja, optimizacija troškova, DWG i BIM detalji, tehnički detalji proizvoda i načina ugradnje, hidraulički izračuni i mnogo više.

Zadovoljstvo nam je pomoći Vam u dizajniranju i projektiranju sustava odvodnje!