Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleopator-bypass-C je koalescentni separator lakih tekućina za ugradnju u zemlju s mimotokom (bypassom) i integriranom taložnicom.

Oleopator-bypass-C


Prednosti proizvoda

 • konstruiran i proizveden sukladno HRN EN 858 učinkovitost pročišćavanja separatora: klasa I (lakih tekućina u izlaznoj vodi ≤ 5mg/l) - kod testiranja u skladu s točkom 8.3.3.1 Norme
 • nominalna veličina NG 6-20/60-160 (protok kroz separator / ukupni protok), zapremnina taložnice SF 1200-5000 litara
 • nominalna veličina NS 6-30/60-300 (protok kroz separator / ukupni protok), zapremnina taložnice ST 1200-4000 litara
 • optimalna učinkovitost (uz pravilan izbor mjesta ugradnje separatora)
 • niski troškovi čišćenja i pražnjenja
 • statička svojstva
 • neograničen vijek trajanja koalescentnog elementa
 • koalescentni element se može čistiti
 • sigurnost od uzgona
 • trajnost
 • podesiva visina poklopca
 • pristup u skladu s EN 476
 • jednostavno održavanje
 • brzina ugradnje
 • niski troškovi ugradnje

Područja primjene

 • vanjska parkirališta
 • prometnice (ceste i autoceste)

Potvrđena učinkovitost pročišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u pročišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditiranom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

Nominalna veličinaMaksimalni protok (l)Uljev/Izljev DN/OD (mm)VolumenMasa (kg)Art.br.
Taložnica (l)Max izdvojenog ulja (l)Ukupno (l)
NS 660300120044520004300722650
NS 880300120044520004300722651
160023703800722657
NS 10100400100060020704250722605
20003100722672
NS 151504001500105032305900722661
300047506500722653
NS 202004002000135046506500722656
400066207600722658
NS 303005003000120056107050722665

TIJELO SEPARATORA

STANDARD POKROVNA PLOČA

Art.br.H1 [mm]H2 [mm]D1 [mm] D2 [mm]Ttank [mm]Art.br.Tmax [mm]
Pokrovna ploča 1Pokrovna ploča 2
72265013001250150018207107280157280594500
72265113001250150018207107280157280594500
72265715451495150017405407280157280594745
72260513101260150018207007280157280594510
72267217501700150017406357280157280594950
72266110751025220024508507280877280644075
72265314751425220024507157280877280644675
72265614451395220024507457280877280644645
72265819651915220024507507280877280645165
7226651690159022002450765728032-4890

Ispitivanje separatora

Svaki model ACO Oleopator separatora (svaka nominalna veličina) laboratorijski je ispitivana pri nezavisnom ispitnom tijelu - LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga. Prilikom ispitivanja separatora provjeravaju se, ne samo učinkovitost pročiščavanja, nego i sve ostale bitne tehničke karakteristike propisane normom (volumeni, korišteni materijali i sl.) - HRN EN 858-1:2002, točka 9.1. ACO je samo jedan od nekoliko Europskih proizvođača koji ima sve separatore do NS 100 hidraulički ispitiane (obzirom da ne postoji uređaj za ispitivanje separatora lakih tekućina protoka većeg od 100 l/s ACO Oleopator separatori veći od NS 100 (100 l/s) nisu hidraulički ispitani).

ACO separatori su ne samo svi hidraulički ispitiani već su i konstruirani na temelju rezultata hidrauličkih ispitivanja, kako bi se njihova konstrukcija i veličina uskladili sa zahtjevima norme s jedne strane, ali i optimizirali s druge strane. Na ovaj način smo dobili separatore koji za danu nominalnu veličinu (protok) imaju ukupni volumen među najmanjima na tržištu i koji od nekih konkurenata za istu nominalnu veličinu mogu imati i do 50% manji ukupni volumen (a time i toliko manje troškove zbrinjavanja / pražnjenja).

Princip rada - koalescentna tehnologija

Oleopator separatori su koalescentni separatori lakih tekućina (nafte i naftnih derivata), što znači da za izdvajanje lakih tekućina iz otpadne vode separator koristi dvije fizikalne pojave: gravitaciju i efekt koalescencije.

Gravitacijska separacija funkcionira tako da lake tekućine koje su lakše od vode isplivaju na površinu separatora, a talog i zauljeni mulj koji su teži od vode padaju na dno (u integriranu taložnicu). Međutim, gravitacija ne djeluje na izrazito sitne čestice lakih tekućina stoga se za postizanje propisane učinkovitosti pročišćavanja u Oleopator separatorima koristi i efekt koalescencije. Naftni derivati imaju visok afinitet prema polipropilenu – lako se hvataju na polipropilenski materijal – pa je od polipropilenskog filca ili spužve napravljen koalescentni element na koji se primaju i zadržavaju sitne čestice naftnih derivata čime se postiže tražena učinkovitost pročišćavanja (lakih tekućina u izlaznoj vodi ≤ 5mg/l).

Velike čestice ulja odvajaju se gravitacijski, dok se sitne čestice nošene strujom otpadnih voda hvataju na koalescentni materijal.

Nakupljanjem čestica ulja formira se uljni film na površini koalescentnog materijala.

Kada uljni film dovoljno naraste, sila uzgona koja djeluje na nakupljeno ulje postaje veća od adhezivne sile koalescentnog materijala zbog čega se ulje odvaja i odlazi prema površini.

Sprečavanje havarije – sigurnosni plovak

Prilikom rada, separator lakih tekućina izdvaja lake tekućine iz otpadne vode i skladišti ih na površini vode unutar separatora. Prostor za skladištenje separirane nafte je ograničen i najčešće ima debljinu od 15 do 30 cm. Ako se separator lakih tekućina koristi i za sprečavanje izlijevanja nafte (havarija), tada je neophodno da je opremljen uređajem za sprečavanje otjecanja separiranih lakih tekućina iz separatora tj. sigurnosnim plovkom (HRN EN 858-1:2002, točka 6.5.3).

Taložnica

Kako bi separator mogao normalno funkcinirati odnosno kako mulj iz otpadne vode prebrzo ne „začepi“ koalescentni element, separatori moraju imati taložnicu. Taložnica može biti zasebni dio smješten uzvodno prije samog separatora ili može biti dio konstrukcije separatora, a njena veličina se odabire u skladu s karakteristikama slivne površine na kojoj nastaje otpadna voda.

Važna napomena: učinkovitost taloženja nije propisana normom i separatori lakih tekućina ne služe za uklanjanje suspendiranih tvari, taloga ili sličnih onečišćenja iz otpadne vode (već samo za uklanjanje „Ukupnih ugljikovodika“).

ACO Oleopator separatori proizvode se s različitim veličinama integriranih taložnica, ali i bez taložnice kada se s njima kombiniraju zasebne taložnice.

ACO Oleopatori (do NS 50) koriste „vertikalnu separatorsku konstrukciju“ – kada je taložnica integrirana sa separatorom ona je smještena ispod separacijske komore, a između njih ne postoji fizička pregrada. Ovakva konstrukcija ima nekoliko prednosti:

 • veći jedinstveni volumen u kojem se čestice otpadne vode kreću smanjuje brzinu strujanja kroz separator što povećava učinkovitost pročišćavanja (dok se ne napuni muljem, volumen taložnice koristi se za separaciju lakih tekućina)
 • bolja preglednost tijekom pranja i čišćenja separatora (cijeli prostor i zidovi taložnice su lako vidljivi s poklopca)
 • kompaktnije ukupne dimenzije separatora (manji tlocrt)

Kontrola i održavanje - pristup u skladu s HRN EN 476

Da bi se osigurala normalna preglednost u separatoru (kako bi s poklopca vizualno mogla pregledati unutrašnjost separatora) te da bi separator bilo moguće učinkovito očistiti, pristupno okno separatora treba biti adekvatne veličine koja ovisi o dubini instalacije. Odnosno, ukoliko je pristupno okno duboko 2 metra, a svijetli otvor 60x60 cm, kroz njega se ne vidi što se događa u separatoru te mlaz vode kojim se čisti unutrašnjost separatora ne može dosegnuti stijenke separatora niti se u slučaju potrebe djelatnik održavanja može spustiti u separator.

Pojednostavljeno tumačenje HRN EN 476, točka 6.1. kaže:

 • pristupno okno svijetlog promjera d ≥ 60 cm smije biti duboko najviše 45 cm;
 • pristupno okno svijetlog promjera d ≥ 80 cm smije biti duboko najviše 300 cm;
 • za sve veće dubine okno treba biti d ≥ 100 cm.
  Upute za održavanje ACO Oleopatorpdf
  Oleopator-C-BYPASS-FST NS6-60 ST1200dwg
  Oleopator-C-BYPASS-FST NS8-80 ST1200dwg
  Oleopator-C-BYPASS-FST NS10-100 ST1000dwg
  Oleopator-C-BYPASS-FST NS15-150 ST1500dwg
  Oleopator-C-BYPASS-FST NS20-200 ST2000dwg
  Oleopator-C-BYPASS-FST NS30-300 ST3000dwg
  ACO Oleopator-Bypass-C FSTxlsx
  Upute za ugradnju ACO betonskog separatorapdf

  Zadovoljstvo nam je pomoći Vam u dizajniranju i projektiranju sustava odvodnje!