Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separatori lakih tekućina bez mimotoka najčešće se koriste tamo gdje postoji rizik od havarije kod koje može doći do izlijevanja većih količina naftnih derivata (benzinske postaje, trafo stanice i sl.) ili tamo gdje se očekuju veće koncentracije lakih tekućina u otpadnim vodama (autopraonice, auto servisi, auto otpadi i sl.).

ACO Oleopator C separatori lakih tekućina iz armiranog betona predstavljaju vrhunski proizvod za odvajanje lakih tekućina iz otpadne vode, kako u praksi dokazanu „Oleopator“ separatorsku tehnologiju s prednostima vrhunskih statičkih svojstava armiranog betona klase čak i do C 60/70. Kao krajnji rezultat ove kombinacije, kupac dobiva dugovječan, učinkovit i pouzdan separator, velike nosivosti koja dopušta njegovu primjenu praktički u bilo kakvoj površini bez obzira na očekivano opterećenje koji je konstruiran, ispitan i proizveden u skladu s HRN EN 858-1.

Oleopator C separatori u svom proizvodnom programu nude iznimno širok raspon rješenja koja kombiniraju protočne kapacitete do 100 l/s s različitim volumenima taložnica nudeći optimalno rješenje za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u bilo kojoj projektnoj situaciji.

Oleopator-C


Prednosti

 • optimiziran trošak čišćenja i pražnjenja
 • trajnost
 • statička svojstva
 • pristup sukladno HRN EN 476
 • jednostavno održavanje
 • brza ugradnja
 • sigurnost od uzgona*
 • vatrootpornost*

*ovisno o odabranoj izvedbi separatora

OLEOPATOR-C-FST NS 1,5 – 8 s taložnicom

Br. artiklaNSVolumenUljev/izljevMasa
TaložniceUljaUkupnoODDonji dio
[l][l][l][mm][kg]
7221001,51501635001101468
72210133001637501101765
7221036001639302279
72210544001607401601769
722108120023615302888
72211066001609101602287
722112120023615302888
722113180057626504397
722114250057632404219
7221155000127264806943
722116880027315201603862
722117160057623003995
722119240057632404220
7221188-10100027315201602889
722121250057632404220
7221235000127264806944

OLEOPATOR-C-FST NS 10 – 50 s taložnicom

Br. artiklaNSVolumenUljev/izljevMasa
TaložniceUljaUkupnoODDonji dio
[l][l][l][mm][kg]
72212010200057627001604398
722122300057637904776
72212415150046424402004405
7221253000116346201604783
722126500059469702007152
72212720200059432002004243
7221284000116356306322
7221295000116369707153
7221306000116377307759
722131303000151325502506690
7221325000151325507799
7221336000151325508503
722134404000135045653157806
7221355000135045658006
722136505000135045653158006

OLEOPATOR-C-NST 1,5 – 100

Br. artiklaNSVolumenUljev/izljevMasa
UljaUkupnoODDonji dio
[l][l][mm][kg]
7223001,5-31634501101468
7223014-61604701601481
7223028-101854701601482
7223031546415502003870
7223042059415502503879
7223053065415203153902
72230640135037603155867
72230750135037603155867
72230865167446003156521
72230980221660504007445
722310100221673704008305

OLEOPATOR-C-FST NS 1,5 – 8 s taložnicom

Br. artiklaNSDimenzijeDubina uljevne cijeviBr. artiklaBr. artikla
H1H2ØD1ØD2T tankTmaxSTANDARD pokrovna pločaPOVIŠENA pokrovna ploča
[mm][mm][mm][mm][mm][mm]
7221001,5790770100012703755360728000-
722101311201100100012703655350728000-
72210313601340100012704005385728000-
722105410951075100012703905375728000-
72210815201500120014753555340728000728213
722110613351315100012704255410728000-
72211215201500120014753555340728007728213
72211316401620150018203705355728012728209
72211420051985150017403805365728012728209
72211519251905220024404005385728026728214
7221161011501130150017404155400728012728209
72211714401420150018203705355728012728209
72211920051985150017403805365728012728209
7221188-1015201500120014753555340728007728213
72212120051985150017403805365728012728209
72212319251905220024404005385728026728214


OLEOPATOR-C-FST NS 10 – 50 s taložnicom

Br. artiklaNSH1H2ØD1ØD2T pokrovDubina uljevne cijeviBr. artiklaBr. artikla
TmaxSTANDARD pokrovna pločaPOVIŠENA pokrovna ploča
[mm][mm][mm][mm][mm][mm]
7221201016751655150018203355320728012728209
72212223402320150017403755360728012728209
7221241516201600150018203905375728013728224
72212522702250150017404455430728013728224
72212620552035220024404005385728027728226
7221272019801960150017404055390728012728209
72212817001680220024403555340728027728214
72212920552035220024404005385728027728214
72213022552235220024404605445728027728214
7221313017601740220024404305415728026728214
72213222302210220024404855470728026728214
72213324402420220024404555440728026728214
7221344021302110220024405855570728028728222
72213523052285220024405405525728028728222
7221365023052285220024405405525728028728222


OLEOPATOR-C-NST 1,5 – 100

Br. artiklaNSH1H2ØD1ØD2T pokrovDubina uljevne cijeviBr. artiklaBr. artikla
TmaxSTANDARD pokrovna pločaPOVIŠENA pokrovna ploča
[mm][mm][mm][mm][mm][mm]
7223001,5-3785765100012703755375728000-
7223014-6785765100012703805380728000-
7223028-10785765100012703805380728000-
7223031511051085150017404605460728013728209
7223042011051085150017404605460728013728209
7223053010801060150017404855485728019728230
7223064012101190220024405855585728028728222
7223075012101190220024405855625728028728222
7223086514301410220024406255625728036-
7223098018101790220024406455645728036-
72231010021602140220024406855685728036-

Ispitivanje separatora

Svaki model ACO Oleopator separatora (svaka nominalna veličina) laboratorijski je ispitivana pri nezavisnom ispitnom tijelu - LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga. Prilikom ispitivanja separatora provjeravaju se, ne samo učinkovitost pročišćavanja, nego i sve ostale bitne tehničke karakteristike propisane normom (volumeni, korišteni materijali i sl.) - HRN EN 858-1:2002, točka 9.1. ACO je samo jedan od nekoliko Europskih proizvođača koji ima sve separatore do NS 100 hidraulički ispitane (obzirom da ne postoji uređaj za ispitivanje separatora lakih tekućina protoka većeg od 100 l/s ACO Oleopator separatori veći od NS 100 (100 l/s) nisu hidraulički ispitani).

Svi ACO separatori su, ne samo hidraulički ispitani, već i konstruirani na temelju rezultata hidrauličkih ispitivanja, kako bi se njihova konstrukcija i veličina uskladili sa zahtjevima norme s jedne strane, ali i optimizirali s druge strane. Na ovaj način smo dobili separatore koji za danu nominalnu veličinu (protok) imaju ukupni volumen među najmanjima na tržištu i koji od nekih konkurenata za istu nominalnu veličinu mogu imati i do 50% manji ukupni volumen (a time i toliko manje troškove zbrinjavanja / pražnjenja).


Princip rada - koalescentna tehnologija

Oleopator separatori su koalescentni separatori lakih tekućina (nafte i naftnih derivata), što znači da za izdvajanje lakih tekućina iz otpadne vode separator koristi dvije fizikalne pojave: gravitaciju i efekt koalescencije.

Gravitacijska separacija funkcionira tako da lake tekućine koje su lakše od vode isplivaju na površinu separatora, a talog i zauljeni mulj koji su teži od vode padaju na dno (u integriranu taložnicu). Međutim, gravitacija ne djeluje na izrazito sitne čestice lakih tekućina stoga se za postizanje propisane učinkovitosti pročišćavanja u Oleopator separatorima koristi i efekt koalescencije. Naftni derivati imaju visok afinitet prema polipropilenu – lako se hvataju na polipropilenski materijal – pa je od polipropilenskog filca ili spužve napravljen koalescentni element na koji se primaju i zadržavaju sitne čestice naftnih derivata čime se postiže tražena učinkovitost pročišćavanja (lakih tekućina u izlaznoj vodi ≤ 5mg/l).

Velike čestice ulja odvajaju se gravitacijski, dok se sitne čestice nošene strujom otpadnih voda hvataju na koalescentni materijal.

Nakupljanjem čestica ulja formira se uljni film na površini koalescentnog materijala.

Kada uljni film dovoljno naraste, sila uzgona koja djeluje na nakupljeno ulje postaje veća od adhezivne sile koalescentnog materijala zbog čega se ulje odvaja i odlazi prema površini.


Sprečavanje havarije – sigurnosni plovak

Prilikom rada, separator lakih tekućina izdvaja lake tekućine iz otpadne vode i skladišti ih na površini vode unutar separatora. Prostor za skladištenje separirane nafte je ograničen i najčešće ima debljinu od 15 do 30 cm. Ako se separator lakih tekućina koristi i za sprečavanje izlijevanja nafte (havarija), tada je neophodno da je opremljen uređajem za sprečavanje otjecanja separiranih lakih tekućina iz separatora tj. sigurnosnim plovkom (HRN EN 858-1:2002, točka 6.5.3).


Taložnica

Kako bi separator mogao normalno funkcinirati odnosno kako mulj iz otpadne vode prebrzo ne „začepi“ koalescentni element, separatori moraju imati taložnicu. Taložnica može biti zasebni dio smješten uzvodno prije samog separatora ili može biti dio konstrukcije separatora, a njena veličina se odabire u skladu s karakteristikama slivne površine na kojoj nastaje otpadna voda.

Važna napomena: učinkovitost taloženja nije propisana normom i separatori lakih tekućina ne služe za uklanjanje suspendiranih tvari, taloga ili sličnih onečišćenja iz otpadne vode (već samo za uklanjanje „Ukupnih ugljikovodika“).

ACO Oleopator separatori proizvode se s različitim veličinama integriranih taložnica, ali i bez taložnice kada se s njima kombiniraju zasebne taložnice.

ACO Oleopatori (do NS 50) koriste „vertikalnu separatorsku konstrukciju“ – kada je taložnica integrirana sa separatorom ona je smještena ispod separacijske komore, a između njih ne postoji fizička pregrada. Ovakva konstrukcija ima nekoliko prednosti:

 • veći jedinstveni volumen u kojem se čestice otpadne vode kreću smanjuje brzinu strujanja kroz separator što povećava učinkovitost pročišćavanja (dok se ne napuni muljem, volumen taložnice koristi se za separaciju lakih tekućina)
 • bolja preglednost tijekom pranja i čišćenja separatora (cijeli prostor i zidovi taložnice su lako vidljivi s poklopca)
 • kompaktnije ukupne dimenzije separatora (manji tlocrt)

Brtvljenje spojeva betonskih elemenata separatora

ACO sa svojim betonskim separatorima, u standardnom obimu isporuke, isporučuje i gumene brtve za sve spojeve predfabriciranih betonskih elemenata za d ≥ 100 cm* (tijela separatora i pristupna okna). Za ovu namjenu koristimo DS SDV brtvu iz EPDM gume prema HRN EN 681-1 koja u jednom elementu kombinira tvornički podmazanu kliznu crijevnu brtvu za betonska okna sukladna HRN EN 1917 i prsten za raspodjelu opterećenja koji osigurava veliku kontaktnu površinu na spoju dvaju betonskih elementa.

Ove brtve se mogu brzo montirati na betonski element, čime svi pripremni radovi za postavljanje slijedećeg elementa završavaju. Za razliku od „standardnih“ brtvi gdje je nakon postavljanja brtve potrebno izraditi mortnu fugu kako bi se osigurao adekvatan prijenos opterećenja s jednog betonskog elementa na drugi. Korištenjem ovih brtvi, separator je odmah po završetku montaže vodotijesan i spreman za ispitivanje vodonepropusnosti.

* Za prstene poklopca (d < 100 cm) spojna / brtvena masa nije uključena u obim isporuke ACO betonskih separatora.

Thumb

Kontrola i održavanje - pristup u skladu s HRN EN 476

Da bi se osigurala normalna preglednost u separatoru (kako bi s poklopca vizualno mogla pregledati unutrašnjost separatora) te da bi separator bilo moguće učinkovito očistiti, pristupno okno separatora treba biti adekvatne veličine koja ovisi o dubini instalacije. Odnosno, ukoliko je pristupno okno duboko 2 metra, a svijetli otvor 60x60 cm, kroz njega se ne vidi što se događa u separatoru te mlaz vode kojim se čisti unutrašnjost separatora ne može dosegnuti stijenke separatora niti se u slučaju potrebe djelatnik održavanja može spustiti u separator.

Pojednostavljeno tumačenje HRN EN 476, točka 6.1. kaže:

 • pristupno okno svijetlog promjera d ≥ 60 cm smije biti duboko najviše 45 cm;
 • pristupno okno svijetlog promjera d ≥ 80 cm smije biti duboko najviše 300 cm;
 • za sve veće dubine okno treba biti d ≥ 100 cm.

  Svi ACO betonski separatori su modularno koncipirani, kako bi osigurali lako prilagođavanje potrebama projekta.


  Kompletna konfiguracija jednog funkcionalnog separatora se sastoji od 3 dijela:

  1. separator tj. TIJELO SEPARATORA (njega biramo ovisno o hidrauličkim i drugim projektnim parametrima)
  2. POKROVNA PLOČA separatora. Razlikujemo:
   • „standard“ pokrovnu ploču - sastoji se od pokrovne ploče debljine 25 cm s pristupnim otvorom veličine poklopca (promjer 60 ili 80 cm) i poklopca. Koristimo je u situaciji kada je uljevna cijev na maloj dubini.
   • „povišenu“ pokrovnu ploču - sastoji se od pokrovne ploče debljine 25 cm s pristupnim otvorom veličine 100 cm, betonskog redukcijskog elementa za suženje pristupnog otvora na promjer poklopca (promjer 60 ili 80 cm) i poklopca. Koristimo je u situaciji kada je uljevna cijev na većim dubinama.

  Ova razlika (dvije verzije) postoji zbog poštivanja HRN EN 476 tj. zbog osiguravanja normalne pristupačnosti separatoru (za veće dubine ugradnje pristup kroz 60 cm pristupno okno ne omogućava normalno održavanje separatora).

  3. NASTAVCI PRISTUPNOG OKNA ili prsteni poklopca
  Za precizno prilagođavanje pristupnog okna separatora terenu, na pokrovnu ploču dodajemo standardne nastavke pristupnog okna i/ili prstene poklopca.

  Br. artiklaTextension
  DimenzijePoklopacTežina
  D1D2
  [mm][mm][mm][kg]
  728000290100012701 - širine 600535
  728007290120014751 - širine 600808
  728012290150018201 - širine 6001257
  728026340220024401 - širine 6002768
  Br. artiklaTextension
  DimenzijePoklopacTežina
  D1D2
  [mm][mm][mm][kg]
  728210555120014751 - širine 600966
  728209635150018201 - širine 6001575
  728213555120014751 - širine 600966
  728214685220024401 - širine 6003049
  Br. artiklaTextension
  DimenzijePoklopacTežina
  D1D2
  [mm][mm][mm][kg]
  728012290150018201 - širine 6001257
  728013290150018201 - širine 6001254
  728026340220024401 - širine 6002768
  728027340220024401 - širine 6002768
  728028365220024401 - širine 6002768
  Br. artiklaTextension
  DimenzijePoklopacTežina
  D1D2
  [mm][mm][mm][kg]
  728209635150018201 - širine 6001575
  728224635150018201 - širine 6001575
  728226685220024401 - širine 6003049
  728214685220024401 - širine 6003049
  728222710220024401 - širine 6002998
  Br. artiklaTextension
  DimenzijePoklopacTežina
  D1D2
  [mm][mm][mm][kg]
  728000290100012701 - širine 600535
  728019290150017401 - širine 6001257
  728028315150017401 - širine 6001257
  728036365220024401 - širine 6002507
  728028365220024401 - širine 6002811
  1 - širine 800
  Br. artiklaTextension
  DimenzijePoklopacTežina
  D1D2
  [mm][mm][mm][kg]
  728209635150017401 - širine 6001575
  728230660150017401 - širine 6001575
  728222710220024401 - širine 8002998
  Br. artiklaTipDimenzije

  Pozicioniranje prstena

  poklopca na povišenje

  okna 1 i 2

  Ukupna visina

  uključujući fuge

  od maltera

  Težina
  TD1D2
  [mm][mm][mm][kg]
  727400AR-V 625 x 6060625865Poz. 17050
  727401AR-V 625 x 8080625865Poz. 19060
  727402AR-V 625 x 100100625865Poz. 111070
  727403AR-V 625 x 200200625865Poz. 1210140
  727404AR-V 625 x 400400625865Poz. 1410280
  727405AR-V 800 x 1001008001100Poz. 1110110
  727406AR-V 800 x 1501508001100Poz. 1160165
  727407AR-V 800 x 2002008001100Poz. 1210220
  727408AR-V 800 x 4004008001100Poz. 1410415
  Br. artiklaTipDimenzije

  Pozicioniranje prstena

  poklopca na povišenje

  okna 1 i 2

  Ukupna visina

  uključujući fuge

  od maltera

  Težina
  TD1D2
  [mm][mm][mm][kg]
  728110SR-M 1000 x 25025010001240Poz. 2265240
  727111SR-M 1000 x 50050010001240Poz. 2515500
  727112SR-M 1000 x 75075010001240Poz. 2765750
  727113SR-M 1000 x 1000100010001240Poz. 210151000

  Beton kao materijal za proizvodnju Oleopator C separatora

  Beton je mješavina cementa, agregata i vode, a korištenjem armaturnog čelika u dobivamo armirani beton. Čvrstoća betona proizlazi iz ispreplitanja kristalnih iglica nastalih djelovanjem vode na cementni klinker.

  Naši armirano-betonski tankovi se proizvode iz betona različitih razreda čvrstoće, gdje je najslabiji C 45/55 (prema HRN EN 206:2021). Ovakav beton ima sadržaj cementa od 320 KG po m³ betona. Minimalna zahtijevana čvrstoća betona koju HRN EN 858-1 propisuje je C 35/45 (točka 6.2.2 norme).

  Neke izvedbe separatora proizvodimo iz betona većih razreda čvrstoće tzv. HPC betona (od eng: High Perfomace Concrete) tj. betona visokih performansi. Razredi čvrstoće ovih betona su C 50/60 i C 60/75. Kada koristimo ove betone, ne koristimo zaštitne premaze zbog činjenice da ovakvi betoni, između ostalog, osiguravaju i bolju vodonepropusnost u odnosu na standardne betone.

  Da bi se produžio životni vijek betonskih separatora proizvedenih iz betona niže čvrstoće (C 45/55) unutrašnjost separatora dodatno premazujemo zaštitnim premazom STEOPOX 246. To je pigmen- tirana dvokomponentna tekuća plastika bez otapala s tiksotropnim svojstvima koja je namijenjena za premazivanje interijera betonskih spremnika za vodu, cijevovoda, spremnika i drugih betonskih površina. Ispitan je u skladu s EN 858-1 kao unutarnji zaštitni premaz za separatore lakih tekućina (uključujući biodizel). Koristimo ga u 2 boje: RAL 5012 (svijetloplava) i RAL 7031 (plavo siva).

  Kako bi se osigurala odgovarajuća trajnost betona on treba biti otporan na kemijsko i fizikalno djelovanje okoline. Ovakva otpornost je normom HRN EN 206 određena klasama izloženosti. Klase izloženosti uvjetuju sastav betona koji se koristi, minimalnu debljinu betonskog pokrova na armaturi kao i dopuštena veličinu (širinu) pukotina u betonu. Dozvoljena širina pukotine za betonske separatore je 0,2 mm.

  Klase izloženosti koje naš beton zadovoljava:

  KEMIJSKO DJELOVANJE
  XA3 - jako kemijsko djelovanje

  DJELOVANJE SMRZAVANJA I ODMRZAVANJA SA ILI BEZ SOLI ZA ODMRZAVANJE
  XF4 - visoka zasićenost vodom sa solima za odmrzavanje. U ovu klasu treba svrstavati betonske površine izložene neposrednom djelovanju smrzavanja i soli za odmrzavanje kao što su npr. prometne kolničke površine i zone plime i oseke i zapljuskivanja valovima izložene i smrzavanju.

  OLEOPATOR-C-FST NS1,5 ST150dwg
  OLEOPATOR-C-FST NS3 ST300dwg
  OLEOPATOR-C-FST NS4 ST400dwg
  OLEOPATOR-C-FST NS6 ST600dwg
  OLEOPATOR-C-FST NS10 ST1000dwg
  OLEOPATOR-C-FST NS15 ST1500dwg
  OLEOPATOR-C-FST NS20 ST2000dwg
  OLEOPATOR-C-FST NS30 ST3000dwg
  OLEOPATOR-C-FST NS40 ST4000dwg
  OLEOPATOR-C-FST NS50 ST5000dwg
  OLEOPATOR-C-NST NS65 + CS 6500dwg
  OLEOPATOR-C-NST NS80 + CS 8000dwg
  OLEOPATOR-C-NST NS100 + CS 8000dwg

  OLEOPATOR-Cxlsx

  OLEOPATOR-Cpdf

  Upute za održavanje ACO Oleopatorpdf
  Upute za ugradnju ACO betonskog separatorapdf