Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleolift-P je samostojeći garažni separator lakih tekućina iz polietilena koji je konstruiran s dodatnom komorom za prepumpavanje integriranom u tijelo separatora. Isporučuje se kao gotov funkcionalan komplet separatora i precrpne stanice u jednom tijelu. Dolazi s tvornički montiranim potopnim pumpama koje odgovaraju deklariranom protoku separatora gdje se prije narudžbe treba odabrati 1 od 3 izvedbe pumpi koje su na raspolaganju za svaki separator - ovisno o potrebnoj visini dobave (5 m, 10 m ili 20 m ukupne visine dobave – visina s uključenim hidrauličkim gubicima). U obim isporuke je uključen i upravljački ormar i armatura tlačnog cjevovoda precrpne stanice (nepovratni ventili i zasuni).

Uređaj je predviđen za ugradnju u objektu, u prostore zaštićene od vlage i smrzavanja.

Oleolift-P


Prednosti proizvoda

 • isporučuje se kao tvornički pred gotovljen i funkcionalan komplet separatora i precrpne stanice
 • konstruiran, proizveden i ispitan sukladno HRN EN 858 (sve nominalne veličine testirane od strane nezavisnog instituta za ispitivanje - LGA)
 • konstruiran za optimalnu pristupačnost svih elemenata kod: održavanja, pražnjenja i čišćenja (zahvaljujući mogućnosti uklanjanja nosača koal. elementa)
 • u standardni obim isporuke uključen sigurnosni plovak tariran na 0.90 g/cm3
 • koalescentni element i sigurnosni plovak mogu se ukloniti iz separatora bez da se prazni separator
 • koalescentni filter se lako čisti – izdržljiv materijal od žičane mreže
 • svi poklopci imaju mehanizam za zaključavanje
 • s ventilacijskim priključkom DN/OD 110
 • tvornička priprema za ugradnju dodatnih kablova (npr. alarmne jedinice)

Područja primjene

 • kada gravitacijsko otjecanje iz separatora nije moguće (voda se nakon separatora treba prepumpavati u kanalizaciju na višoj koti)
 • kada je potrebna zaštita od povratnog toka (separator je iznad javne kanalizacije ali postoji rizik od povrata vode iz kanalizacije u separator)

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditiranom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

Nominalna veličinaVisina dobave [m]Taložnica [l] Max izdvojenog ulja [l]Ukupno [l]Masa [kg]Art.br.
NS3/3001-530060385122418601.P206
NS3/3005-1030060385126418601.P211
NS3/30010-2030060385145418601.P220
NS3/6001-560060695156418602.P206
NS3/6005-1060060695160418602.P211
NS3/60010-2060060695180418602.P220
NS6/6001-5600129977280418604.P206
NS6/6005-10600129977296418604.P211
NS6/60010-20600129977306418604.P220
NS6/12001-512002081600310418606.P206
NS6/12005-1012002081600326418606.P211
NS6/120010-2012002081600336418606.P220
NS10/10001-510002731490326418607.P206
NS10/10005-1010002731490326418607.P211
NS10/100010-2010002731490336418607.P220

Nominalna veličina

H1

(mm)

H2

(mm)

DN1 / Uljev

(mm)

DN1 / tlač. priključak

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

B

(mm)

Pn

(kW)

I

(A)

U

(V)

NS3/3008451378DN10050161318435800,85,6230
NS3/3008451378DN10050

1613

18435802,212,8/4,8230/400*
NS3/3008451378DN100501613184358037400
NS3/6008451382DN10050233125615800,85,6230
NS3/6008451382DN10050233125615802,212,8/4,8230/400*
NS3/600845

1382

DN100502331256158037400
NS6/6009801620DN160502455268677037400
NS6/6009801620DN160502455268677037400
NS6/6009801620DN16050245526867704,47400
NS6/120010821694DN160502720295187037400
NS6/120010821694DN160502720295187037400
NS6/120010821694DN16050272029518704,47400
NS10/10009921689DN16080261028321080310400
NS10/10009921689DN160802610283210804,410400
NS10/10009921689DN160802610283210807,415,8400

*400V na upit

Ispitivanje separatora

Svaki model ACO Oleopator separatora (svaka nominalna veličina) laboratorijski je ispitivana pri nezavisnom ispitnom tijelu - LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga. Prilikom ispitivanja separatora provjeravaju se, ne samo učinkovitost pročiščavanja, nego i sve ostale bitne tehničke karakteristike propisane normom (volumeni, korišteni materijali i sl.) - HRN EN 858-1:2002, točka 9.1. ACO je samo jedan od nekoliko Europskih proizvođača koji ima sve separatore do NS 100 hidraulički ispitiane (obzirom da ne postoji uređaj za ispitivanje separatora lakih tekućina protoka većeg od 100 l/s ACO Oleopator separatori veći od NS 100 (100 l/s) nisu hidraulički ispitani).

ACO separatori su ne samo svi hidraulički ispitiani već su i konstruirani na temelju rezultata hidrauličkih ispitivanja, kako bi se njihova konstrukcija i veličina uskladili sa zahtjevima norme s jedne strane, ali i optimizirali s druge strane. Na ovaj način smo dobili separatore koji za danu nominalnu veličinu (protok) imaju ukupni volumen među najmanjima na tržištu i koji od nekih konkurenata za istu nominalnu veličinu mogu imati i do 50% manji ukupni volumen (a time i toliko manje troškove zbrinjavanja / pražnjenja).

Princip rada - koalescentna tehnologija

Oleopator separatori su koalescentni separatori lakih tekućina (nafte i naftnih derivata), što znači da za izdvajanje lakih tekućina iz otpadne vode separator koristi dvije fizikalne pojave: gravitaciju i efekt koalescencije.

Gravitacijska separacija funkcionira tako da lake tekućine koje su lakše od vode isplivaju na površinu separatora, a talog i zauljeni mulj koji su teži od vode padaju na dno (u integriranu taložnicu). Međutim, gravitacija ne djeluje na izrazito sitne čestice lakih tekućina stoga se za postizanje propisane učinkovitosti pročišćavanja u Oleopator separatorima koristi i efekt koalescencije. Naftni derivati imaju visok afinitet prema polipropilenu – lako se hvataju na polipropilenski materijal – pa je od polipropilenskog filca ili spužve napravljen koalescentni element na koji se primaju i zadržavaju sitne čestice naftnih derivata čime se postiže tražena učinkovitost pročišćavanja (lakih tekućina u izlaznoj vodi ≤ 5mg/l).

Velike čestice ulja odvajaju se gravitacijski, dok se sitne čestice nošene strujom otpadnih voda hvataju na koalescentni materijal.

Nakupljanjem čestica ulja formira se uljni film na površini koalescentnog materijala.

Kada uljni film dovoljno naraste, sila uzgona koja djeluje na nakupljeno ulje postaje veća od adhezivne sile koalescentnog materijala zbog čega se ulje odvaja i odlazi prema površini.

Sprečavanje havarije – sigurnosni plovak

Prilikom rada, separator lakih tekućina izdvaja lake tekućine iz otpadne vode i skladišti ih na površini vode unutar separatora. Prostor za skladištenje separirane nafte je ograničen i najčešće ima debljinu od 15 do 30 cm. Ako se separator lakih tekućina koristi i za sprečavanje izlijevanja nafte (havarija), tada je neophodno da je opremljen uređajem za sprečavanje otjecanja separiranih lakih tekućina iz separatora tj. sigurnosnim plovkom (HRN EN 858-1:2002, točka 6.5.3).

Taložnica

Kako bi separator mogao normalno funkcinirati odnosno kako mulj iz otpadne vode prebrzo ne „začepi“ koalescentni element, separatori moraju imati taložnicu. Taložnica može biti zasebni dio smješten uzvodno prije samog separatora ili može biti dio konstrukcije separatora, a njena veličina se odabire u skladu s karakteristikama slivne površine na kojoj nastaje otpadna voda.

Važna napomena: učinkovitost taloženja nije propisana normom i separatori lakih tekućina ne služe za uklanjanje suspendiranih tvari, taloga ili sličnih onečišćenja iz otpadne vode (već samo za uklanjanje „Ukupnih ugljikovodika“).

ACO Oleopator separatori proizvode se s različitim veličinama integriranih taložnica, ali i bez taložnice kada se s njima kombiniraju zasebne taložnice.

ACO Oleopatori (do NS 50) koriste „vertikalnu separatorsku konstrukciju“ – kada je taložnica integrirana sa separatorom ona je smještena ispod separacijske komore, a između njih ne postoji fizička pregrada. Ovakva konstrukcija ima nekoliko prednosti:

 • veći jedinstveni volumen u kojem se čestice otpadne vode kreću smanjuje brzinu strujanja kroz separator što povećava učinkovitost pročišćavanja (dok se ne napuni muljem, volumen taložnice koristi se za separaciju lakih tekućina)
 • bolja preglednost tijekom pranja i čišćenja separatora (cijeli prostor i zidovi taložnice su lako vidljivi s poklopca)
 • kompaktnije ukupne dimenzije separatora (manji tlocrt)
ACO Oleopator P i Oleolift P - ENpdf
Oleolift-P NS3 ST300 hmax=20m dwg
Oleolift-P NS3 ST600 hmax=20mdwg
Oleolift-P NS6 ST600 hmax=20mdwg
Oleolift-P NS6 ST1200 hmax=20mdwg
Oleolift-P NS10 ST1000 hmax=20mdwg
ACO Oleolift-P xlsx

Zadovoljstvo nam je pomoći Vam u dizajniranju i projektiranju sustava odvodnje!