ShowerDrain E+

 • tuš kanalica od elektropoliranog nehrđajućeg čelika
 • unutarnja širina kanala 80 mm
 • integrirani difuzijski procjedni otvori za obloge od prirodnog kamena
 • zadovoljava najviši razred izloženosti vode
 • zadovoljava sve razine zaštite od buke
 • tvornički montirana brtvena prirubnica
 • horizontalna i vertikalna prirubnica za ugradnju uza zid
 • bogat izbor pokrovnih rešetki

ShowerDrain M+

 • sekundarna odvodnja
 • okretno tijelo za 360°
 • fleksibilnost za sve ugradbene situacije
 • slobodan pristup odvodnoj cijevi
 • tvornički integrirana brtvena prirubnica
 • zadovoljava sve razine zaštite od buke
 • tijelo kanala i rešetka iz elektropoliranog nehrđajućeg čelika za lakše čišćenje i održavanje

ShowerDrain S

 • tuš kanalica od elektropoliranog nehrđajućeg čelika
 • unutarnja širina kanala 34 mm
 • zvučno izolirajući elementi mm
 • podesiva visina od 30 mm
 • dvije vrste pokrovne rešetke širine samo 2 cm

ShowerDrain C

 • tuš kanalica od pasiviziranog nehrđajućeg čelika
 • unutarnja širina kanala 64 mm
 • vertikalna prirubnica za dodatnu sigurnost spoja zida i poda
 • bogat izbor pokrovnih rešetki
 • patentirani jedinstveni profil pokrovnih rešetki protiv preleta vode

ShowerDrain Public

 • podešavanje visine ugradnje bez alata
 • elastičnost membrane za prihvat plitke hidroizolacije za sigurno premošćivanje pukotina između tuš kanalice i estriha
 • integrirana sekundarna odvodnja za prihvat procjednihvoda i sigurno isušivanje poda
 • fleksibilni zapor za miris okretan za 360°