ACO SAKU je kanalizacijski poklopac iz polipropilena visoke čvrstoće. Isporučuje se u crnoj boji, namijenjen je privatnim rezidencijama za razred opterećenja B125 prema HRN EN 124.

SAKU

TOP