ACO HRVATSKA

Separatori masnoća

Separatori masti igraju važnu ulogu u zaštiti gradske kanalizacijske mreže, stoga njihova konstrukcija i rad moraju biti u skladu s relevantnim propisima. ACO nudi separatore masti namijenjene za gradnju u zemlju i samostojeće separatore za ugradnju unutar objekata. Osim ove temeljne razlike, važna je i jednostavnost pražnjenja i čišćenja separatora, kao i opseg uporabe separatora masti.  ACO proizvodni program separatora nudi optimalno rješenje za svaku primjenu. 


Separatori masnoća za ugradnju u zemlju

Proizvode se od armiranog betona, polietilena i poliestera. Konstruirani su kako bi osigurali jednostavno održavanje i čišćenje, kao i velike uštede kod zbrinjavanja otpada (hidraulički optimiziran ukupni volumen separatora).

 

Lipumax C

 

 • separator masti biljnog i životinjskog podrijetla za ugradnju u zemlju
 • otporan na djelovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • sifonirani (potopljeni) uljev s deflektorom
 • unutarnji elementi separatora izrađeni iz PEHD-a (otporni na djelovanje masnih kiselina)
 • tijelo separatora od armiranog betona prema HRN EN 206-1
 • unutrašnjost separatora premazana zaštitnim troslojnim epoksidnim premazom
 • plinotijesni BEGU poklopac za razrede opterećenja D400 prema HRN EN 124
 • konstruiran, proizveden i ispitan sukladno HRN EN 1825

Lipumax G

 • separator masnoća od armiranog poliestera siguran od uzgonskih sila
 • inspekcijski otvor/poklopac fi 600/800 mm s prodorom za kabliranje fi 50 mm
 • priključak na ventilaciju 110 - 200
 • plinotijesan poklopac siguran od krađe s oznakom "separator"
 • konstruiran, proizveden i ispitan sukladno HRN EN 1825

Lipumax-P B

 

 • separator masnoća iz polietilena za ugradnju u zemlju
 • pražnjenje i čišćenje separatora kroz poklopac
 • ugradnja bez dodatnog betoniranja
 • poklopci razreda opterećenja A15, B125 ili D400
 • siguran od djelovanja uzgona do visine podzemne vode do kote poklopca
 • proračunata statička svojstva na rok od 50 godina
 • u skladu s HRN EN 1825

Samostojeći separatori za potpuno pražnjenje

Proizvode se od polietilena i nehrđajućeg čelika. Kako bi se poštivale sve specifičnosti ugradnje separatora u objektu (sprečavanje širenja neugodnog mirisa iz separatora, otežan pristup kod pražnjenja i čišćenja) ovi separatori nude velik broj dodatnih mogućnosti kao što su automatizirano pražnjenje, integriran sustav čišćenja, dojava stanja u separatoru i sl. Idealni su za restorane poslovnih zgrada, hotela i drugih turističkih objekata.

 

LipuJet-P-RAP

 

 • okrugli separatori masnoće iz polietilena za slobodno stojeću montažu
 • isporučuje se u različitim stupnjevima izvedbe
 • jednostavan za transport i montažu zbog mogućnosti rastavljanja na pojedinačne dijelove
 • optimalna praktičnost kod čišćenja zahvaljujući okruglom obliku izvedbe
 • mogućnost posebnih rješenja u paralelnom načinu izvedbe ovisno o specifičnosti projekta

LipuJet-S-OAP

 

 • ovalni separatori masnoće iz nehrđajućeg čelika za slobodno stojeću montažu
 • isporučuju se u različitim stupnjevima izvedbe
 • minimalni troškovi pražnjenja i održavanja zahvaljujući ekonomičnoj podjeli po nazivnim veličinama
 • dokazana strukturna stabilnost već više od 25 godina

 • ovalni separatori masnoće iz polietilena za slobodno stojeću montažu
 • isporučuju u različitim stupnjevima izvedbe
 • jednostavna nadogradnja varijanti separatora s dodatnim komponentama radi praktičnijeg rukovanja i zbrinjavanja
 • dokazana strukturna stabilnost već više od 25 godina

 

Lipurex/Lipurat R

Lipufloc

Lipator

 • separator svježe masnoće za slobodno stojeću montažu – s manualnim rukovanjem
 • izrađen od nehrđajućeg čelika 1.4301
 • sadrži dvije spojene bačve za zbrinjavanje masnoće i mulja
 • 90% ukupnog volumena se ne prazni, zbog čega su znatno smanjeni troškovi zbrinjavanja, kao i potrošnja svježe vode
 • nema taloženja masnoće, budući da se nataložene tvari kratko zadržavaju u separatoru

Eco-mobil/Lipu-mobil

 • mobilni separatori masnoće iz polietilena ili nehrđajućeg čelika za samostojeću montažu
 • prenosivi zbog male dimenzije
 • integrirana taložnica
 • plinotijesni poklopac

Sediment separator

Alarmni sustavi

TOP