Gdje god postoji opasnost za okoliš uslijed rukovanja lakim tekućinama mineralnog podrijetla ili mješavinama lakih tekućina (npr. benzinske postaje) moraju se osigurati prikladni separacijski sustavi za obradu ili uređaji za zadržavanje opasnih tekućina.

ACO nudi rješenje s inovativnom tehnologijom. Separator lakih tekućina s principom djelovanja kinetičke energije odnosno separator koji odvaja naftu, sedimente i sitne čestice iz oborinske vode pomoću gravitacije.

Oleopator-G


Prednosti

  • cijeli niz hidraulički testiranih od strane neovisnog instituta (LGA)
  • povoljni troškovi nabave i poslovanja
  • povoljni troškovi ugradnje zbog malog prostora
  • optimalna dostupnost za održavanje, čišćenje i odlaganje zajamčena uklonjivim elementom u kavezu
  • koalescencijski umetak može se ukloniti za čišćenje bez odlaganja separatora, u međuvremenu je zajamčeno funkcioniranje u skladu s EN 858 klase II

Čišćenje umetkom za koalescenciju

Odjeljivač tečne tekućine Oleopator G. djeluje učinkovito i štedi prostor.Nominalni izlaz i volumen zamke mulja određuju se posebno na temelju stvarnih zahtjeva.

Još jedna prednost u pogledu troškova rada: svi separatori u ovoj seriji testirani su kao benzinski i koalescencijski separatori. Protok otpadne vode ne mora se prekidati kada se element koalescencije zamijeni. Odvajanje benzina se nastavlja.

Benzinski separator osigurava siguran, jednostavan i jeftin rad uz redovite provjere u skladu s propisom o samoregulaciji.

Sustav povišenja za niveliranje poklopca separatora s terenom

ACO za separatore lakih tekućina koristi stakloplastiku - GRP (Glass-fibre Reinforced Plastic) - lagani kompozitni materijal izrađen od staklenih vlakana ojačan vezivom poliesterske smole.

Karakteristike


Mala masa
Jednostavan transport i lagano rukovanje za koje ne treba koristiti dizalice velike nosivosti.

Trajnost
Visoka otpornost na zamor materijala koji može nastati uslijed statičkih i dinamičkih opterećenja koja nastaju kod uobičajenog korištenja.

Visoka otpornost na puzanje
Osigurava konzistenciju i trajnost oblika.

Visoka kemijska otpornost
Otpornost na vanjske utjecaje (temperatura, UV-zračenje, kemijsko djelovanje otpadne vode i sl.) jamči da neće doći do promjene mehaničkih svojstava tijekom korištenja.

Vodonepropusnost
Nije potreban nikakav dodatni zaštitni premaz za osiguranje vodonepropusnosti.

Jednostavna prilagodba
Zbog načina njegove proizvodnje i obrade GRP omogućava jednostavnu prilagodbu specifičnim zahtjevima.

Prednosti


Zbog male mase separatora nisu potrebni teški strojevi za rukovanje, transport i ugradnju.

  • Ušteda u transportu i na gradilištu

Povećana pouzdanost i trajnost, te smanjen rizik od oštećenja nastalih zbog neispravne ugradnje

  • Smanjeni troškovi izvanrednog održavanje

Stalna - nepromjenjiva svojstva materijala tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda.

  • Smanjeni troškovi izvanrednog održavanje

Ne postoji rizik od pojave korozije i s tim povezanog curenja

  • Smanjeni troškovi izvanrednog održavanje i prevencija havarijskih situacija.

Jednostavna prilagodba proizvoda

  • Specifični zahtjevi kupaca mogu se jednostavno ispuniti

Zadovoljstvo nam je pomoći Vam u dizajniranju i projektiranju sustava odvodnje!