Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

U slučaju nedostatka prostora oko zgrada potrebnog za smještaj infrastrukture za njihovo funkcioniranje, arhitekti i projektanti prisiljeni su svoja razmišljanja "protegnuti u visine" prebacujući sve više funkcija na pročelja i krovove istih objekata. Vođeni ovom idejom, ACO stručnjaci razvili su Roofbloxx, plastični modularni sustav za izradu retencija oborinskih voda na ravnim krovovima koji na ovaj način postaju “plavi krovovi”. Dodamo li k tome i zeleni pokrov kao završni sloj, dobijemo plavo-zeleni krov.

Roofbloxx

Prednosti

 • modularni sustav prilagodljiv raspoloživoj površini
 • izrađen od 100% reciklabilnog polipropilena (PP)
 • visina akumulacije po izboru zahvaljujući sustavu dostupnom u tri visine (85 mm, 125 mm i 165 mm)
 • nisu potrebne spojnice
 • visoka nosivost sustava (800 kN/m²)
 • korisna zapremnina 90%
 • upojna površina 53% od ukupne
 • pogodan za ugradnju ispod pješačkih i prometnih površina
 • primjenjiv ispod vodopropusnih i vodonepropusnih površina
 • pasivno navodnavanje moguće korištenjem kapilarne špage
 • kompaktno pakiranje za jednostavnu manipulaciju i skladištenje

Mjesta primjene

 • intezivni i ekstenzivni zeleni krovovi
 • ispod deckinga i drugih opločenja montiranih na primjerenim nosačima
 • pješačke površine
 • prometne površina (krovovi podzemnih ili krovnih parkirališta)
 • solarni krovovi (krovne površine namjenjene ugradnji fotonaponskih panela)

ACO Roofbloxx je kompletan sustav za izradu retencije oborinske vode na ravnom krovu, za plave, zelene i plavo-zelene krovove.

ACO Roofbloxx pohranjuje kišnicu na mjestu njenog nastanka i regulira njeno otjecanje u kanalizaciju smanjujući hidrauličko opterećenje javnog odvodnog sustava na željeni / zadani intenzitet (npr. onaj koji odgovara površinskom otjecanju koje je bilo prije izgradnje objekta – površinskom otjecanju s prirodne nenarušene podloge). Sustav može biti projektiran i za akumulaciju vode – za dugotrajno skladištenje dijela prikupljene vode iznad ili u ACO Roofbloxxu. Ovime se omogućava pasivno navodnjavanje vegetacije iznad.

Modularnost i veliki koeficijent korisnog volumena čine ACO Roofbloxx pogodnim za ugradnju u krovne konstrukcije razvedenog tlocrta s kompleksnim krajobraznim planovima.

Plavi krov

Plavi krov je izričito namijenjen za skladištenje oborina, a može se klasificirati kao "aktivni" ili "pasivni", ovisno o vrsti i načinu korištenih elemenata za regulaciju pražnjenja.

Zeleni krov

Zeleni krov je krov koji je djelomično ili u potpunosti prekriven vegetacijom i zemljom potrebnom za rast te vegetacije ispod koje se nalazi hidroizolacija. Može uključivati i slojeve poput barijere za korijenje te sustave za odvodnju i navodnjavanje.

Plavo-zeleni krov

Plavo-zeleni krov je dizajn krova koji kombinira tj. spaja ključne elemente plavog i zelenog krova pružajući najbolje od oba. Njegova prednost može biti i osiguranje pasivnog navodnjavanja za vegetaciju. Spremnik za navodnjavanje može biti postavljen direktno na hidroizolaciju ili iznad retencijskih elemenata.

ACO Roofbloxx se sastoji od plitkih blokova velike nosivosti proizvedenih iz PP-a koji se isporučuju u tri različite visine: 85 mm, 125mm i 165 mm. Drugi neizostavni element sustava je regulator otjecanja.

Roofbloxx blokove može se „krojiti“ prema raspoloživom prostoru pa su pogodni za ugradnju u krovne konstrukcije razvedenog tlocrta s kompleksnim krajobraznim planovima.

Roofbloxx blok

ACO Roofbloxx blok je temeljni element za izgradnju krovne retencije oborinske vode. Proizveden je iz potpuno reciklabilnog PP-a, a isporučuje se u tri različite visine: 85 mm, 125 mm i 165 mm. Posjeduje veliku nosivost (tlačnu čvrstoću) od 800 kN/m2 pa ga je moguće ugraditi u veliki broj različitih tipova ravnih krovova (zelenih, prohodnih, provoznih i sl.).

Jedinični blokovi tlocrtnih dimenzija 500x500 mm međusobno se povezuju uklapanjem ruba bloka u susjedni pa za njihovo spajanje nisu potrebne dodatne spojnice (isti princip vrijedi i za višeslojne sustave – spojnice nisu potrebne ni za vertikalno povezivanje Roofbloxx elemenata).

ACO regulator protoka za plave krovove

Zadatak ACO regulatora protoka za plave krovove je kontrola otjecanja prikupljene kišnice s plavog krova. Imamo dva tipa regulatora: bez sigurnosnog preljeva (sl. 1) i sa sigurnosnim preljevom (sl. 2). Regulator je konstruiran za korištenje s ACO krovnim slivnicima.

Regulator nije tipski element već se njegova konstrukcija prilagođava svakom pojedinom projektu tj. krovu. Sukladno zadanom intenzitetu otjecanja i odabranoj visini akumulacije vode u Roofbloxxu proračunava se veličina ispusnog otvora, a kada se koristi sigurnosni preljev, prema slojevima se prilagođava njegova visina.

ACO Roofbloxx drenažno-akumulacijska podloga

ACO Roofbloxx drenažno-akumulacijska podloga je lagan i modularan element za zelene krovove koji služi za akumuliranje dijela kišnice koja se koristi za pasivno navodnjavanje humusnog sloja ispod kojeg se postavlja te dodatno osigurava adekvatna drenaža supstrata jer čepičasti oblik omogućuje jednostavno otjecanje viška vode.

Njezina fleksibilnost leži u činjenici da se lako može rezati i tako prilagoditi različitim oblicima krovnih površina, dok njena konstrukcija omogućava jednostavno međusobno preklapanje elemenata za njihovo spajanje.


Zaštitni geotekstil

Zaštitni geotekstil se koristi ispod ACO Roofbloxx elemenata za sprečavanje oštećenja hidroizolacijske membrane na koju se blokovi polažu.

Filtracijski geotekstil

Filtracijski geotekstil postavlja se iznad ACO Roofbloxx sustava (blokova i drenažno-akumulacijske podloge) i služi za razdvajanje zemlje / supstrata od ACO Roofbloxx elemenata tj. sprečava ispiranje zemlje u retenciju i potom u odvod.

Roofbloxx 85

Roofbloxx 125

Roofbloxx 165

Roofbloxx Cell

Model

Roofbloxx 85

Roofbloxx 125

Roofbloxx 165

Roofbloxx Cell

Šifra proizvoda

110001

110002

110003

110008

Veličina (mm)

500 x 500 x 85

500 x 500 x 125

500 x 500 x 165

500 x 500 x 30

Materijal

Polipropilen

Polipropilen

polipropilen

polipropilen

Boja

crna

crna

crna

crna

Koeficijent upojne povšine

~53%

~53%

~53%

~62%

Koeficijent korisnog volumena

~90%

~90%

~90%

~95%

Ukupan volumen

~0.021m3

~0.031m3

~0.041m3

0.0075 m3

Neto zapremnina vode

~0.019m3

~0.028m3

~0.037m3

0.0071 m3

Masa bloka

~2.2kg

~3.3kg

~4.4kg

~2.5kg

Tlačna čvrstoća

Max. 800 kN/m2

Max. 800 kN/m2

Max. 800 kN/m2

Max. 800 kN/m2

Otjecanje / pražnjenje

- @ 0% pada

6.4 l/m/s

12.2 l/m/s

16.9 l/m/s

- @ 1% pada

7.5 l/m/s

13.4 l/m/s

17.9 l/m/s

16.5 l/m/s

- @ 2% pada

8.5 l/m/s

14.1 l/m/s

18.8 l/m/s

Biološka/kemijska otpornost

Otporno na djelovanje plijesni i algi, kemikalija i bakterija iz tla te bitumena.

Regulator protoka za plave krovove

Tip regulatoraPromjer (mm)Debljina lima (mm)Sigurnosni preljev
50/75 SP3003Visinu prilagoditi najvećoj visini akumulacije
100/150 SP3803Visinu prilagoditi najvećoj visini akumulacije
50/753003Nema
100/1503803Nema

Drenažno-akumulacijska podloga

Šifra proizvoda110008110007
MaterijalReciklirani polipropilenReciklirani polipropilen
Veličina500 x 500 mm500 x 500 mm
(Ukupna) visina30 mm60 mm
Vertikalna tlačna čvrstoća kN/m2470618
Skladišni kapacitet l/m211.618

Filtracijski geotekstil

OpisPrema normiJedinica mjereMin. propisana vrijednost
Šifra proizvoda--27038
Vrsta--

Mehanički povezan netkani geotekstil

proizveden iz kontinuiranih vlakana

Materijal--100% UV stabilizarni polipropen
Debljina pri 2kPaEN 964-1mm1
Masa po jedinici površineHRN EN ISO 9864g/m2125
Otpornost na CBR probojHRN EN ISO 12236kN1,5
Vlačna čvrstoća - uzdužnaHRN EN ISO 10319kN/m9
Vlačna čvrstoća - poprečnaHRN EN ISO 10319kN/m10
Karakteristična veličina otvoraHRN EN ISO 12956µm105
Vodopropusnost okomito na ravninuHRN EN ISO 11058l/m2/s115

Zaštitni geotekstil

OpisPrema normiJedinica mjereMin. propisana vrijednost
Šifra proizvoda--27041
Vrsta--

Mehanički povezan netkani geotekstil

proizveden iz kontinuiranih vlakana

Materijal--100% UV stabilizarni polipropen
Debljina pri 2kPaEN 964-1mm2.9
Masa po jedinici površineHRN EN ISO 9864g/m2325
Otpornost na CBR probojHRN EN ISO 12236kN3,85
Vlačna čvrstoća - uzdužnaHRN EN ISO 10319kN/m24
Vlačna čvrstoća - poprečnaHRN EN ISO 10319kN/m24
Karakteristična veličina otvoraHRN EN ISO 12956µm90
Vodopropusnost okomito na ravninuHRN EN ISO 11058l/m2/s60

Zadovoljstvo nam je pomoći Vam u dizajniranju i projektiranju sustava odvodnje!