ACO HRVATSKA

ACO Self 200 kanali za linijsku odvodnju od polimerbetona sa rešetkom od lijevanog željeza dizajnirani su kako za privatne namjene tako i za gradske trgove. Karakteristični su po sustavu zaključavanja rešetke protiv eventualnog vandalizma.

Self 200


Prednosti:

  • tijelo kanala od polimerbetona
  • veliki kapacitet protoka zbog širine kanala
  • sustav zaključavanja rešetke protiv vandalizma
  • razred opterećenja A15 - B125 prema HRN EN 1433 za osobna vozila

 

Izvadak iz kataloga

Self 200                                                                       

pdf

TOP