Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Hotel Bellevue, Lošinj (2014)

Dugogodišnje iskustvo i široka paleta proizvoda omogućila nam je da pronađemo optimalno rješenje za sve potrebe odvodnje ovog zahtjevnog projekta. Prilikom projektiranja Hotela Bellevue težilo se funkcionalnosti sustava i estetskom dizajnu koji bi se uklopio u vizualni koncept projekta. Stoga je ACO kao vodeći dobavljač odvodnih sustava u svijetu ponudio najkvalitetnija rješenja u svim zonama, od odvodnje u hotelskoj kuhinji, na terasama, parkiralištima i prometnicama do odvodnje krovnih voda.

ACO rješenja odvodnje

Prilikom projektiranja Hotela Bellevue težilo se funkcionalnosti sustava i estetskom dizajnu koji bi se uklopio u vizualni koncept projekta. Stoga je ACO kao vodeći dobavljač odvodnih sustava u svijetu ponudio najkvalitetnija rješenja u svim zonama, od odvodnje u hotelskoj kuhinji, na terasama, parkiralištima i prometnicama do odvodnje krovnih voda.

Primjenom tehnički usavršenih sustava zadovoljeni su najstroži standardi u odvodnji te je korisnicima omogućeno jednostavno održavanje i dugogodišnja sigurnost i pouzdanost.

Preoblikovanje hotela je, sasvim logično, za sobom povuklo potrebu za preoblikovanjem sustava njegove odvodnje. A novi objekt treba novi koncept jer stara filozofija odvodnje ovdje nije mogla zadovoljiti nove potrebe, kako hidrauličke tako i koncepcijske.

Prepoznata je potreba za prilagodbom dosad prakticiranih metoda projektiranja, i gradnje odvodnih sustava zbog nastalih promjena u hidrologiji (sve ekstremnije padaline) i povećanju gabarita samog objekta. Za ove zahtjeve potrebno je imati na raspolaganju učinkovit, pouzdan i fleksibilan sustav za skladištenje ispuštanje oborinskih voda - rješenje je ACO Stormbrixx. Ovaj jedinstven, patentiran sustav plastičnih blokova dizajniran za zbrinjavanje - infiltraciju i retenciju oborinskih voda primijenili smo kao infiltraciju u terenu pod samim sunčalištem. Sustav prihvaća sve oborinske vode nastale na objektu, uz prethodno primijenjeni prikladan predtretman odnosno pročišćavanje u separatorima lakih tekućina. Prikupljene vode postupno se procjeđuju u okolni teren.

Galerija fotografija

Ugrađeni ACO proizvodi:

 

Downloads