Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

SCT - marina i servisni centar Trogir (2014)

Marina Trogir SCT je marina prve kategorije s vezovima u moru kao i na kopnu, s mogućnošću pružanja usluga održavanja i servisiranja jahti svih veličina. Cilj Servisnog centra Trogir (SCT) je da se pozicionira kao marina najviše kategorije u regionalnoj ponudi vrhunskih usluga održavanja svih vrsta plovila. Marina sadrži ukupno 256 vezova za plovila duljine od 12 do 25 m i 30 vezova za velike jahte duljine od 25 do 120 metara.

ACO rješenja na objektu

Monolitni kanali ACO Monoblock RD150V zbog svoje robusnosti su prepoznati kao idealno rješenje za odvodnju velikih slivnih površina servisnih zona i zona za suhi vez, dok se za odvodnju pješačkih zona kod uslužnih objekata, gdje je vizualni dojam primarni faktor izvrsno uklopio kanal s rasporom ACO Brickslot N100. ACO TopTek poklopci za biranu završnu ispunu osigurali se da se raster kamenog opločenja korištenog na obalnom zidu ne remeti limenim kanalizacijskim poklopcima upotpunjavajući isti taj efekt koji se već postigao primjenom kanala s rasporom i time zadržavajući čistoću linija i boja koje je arhitekt zadao. Armirano betonski separatori su bili jedini logičan izbor za tretman kako oborinskih zauljenih voda, tako i zamašćenih kuhinjskih voda, jer je bilo nemoguće izbjeći situaciju da bar jedan dio separatora ne bude ugrađen ispod morske razine, gdje bi upotreba bilo kojeg drugog materijala izazvala rizike za trajnost ili sigurnost samog separatora.

Galerija fotografija

Ugrađeni ACO proizvodi

  • Monoblock RD
  • SlotTop Single
  • TopTek Uniface
  • Separatori lakih tekućina
  • Separatori masnoća