Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Portanova, Osijek (2011)

Portanova je unikatno trgovačko i zabavno odredište cijele istočne regije Hrvatske i prvi, ali i jedini regionalni trgovački centar prema međunarodnim standardima trgovačkih centara.

ACO rješenja odvodnje

Zavod za Urbanizam i izgradnju Osijek je dobio zadatak rješavanja svih problema odvodnje objekta, koje projekt stavi pred njih. Problem sakupljanje oborinskih voda je podjeljen na tri dijela, koja su se svojom specifičnošću i različitim građevinskim uvjetima zahtijevali različita rješenja: - prikupljanje oborinskih i hidrantskih voda podzemne garaže; - prikupljanje oborinskih voda s velike površine vanjskog parkinga; - prikupljanje oborina s pristupnih prometnica.

Sva rješenja su pored zadovoljavanja temeljnog funkcionalnog zahtjeva učinkovite odvodnje, morali zadovoljiti visoke vizualne kriterije objekta.

Odvodnja voda iz podzemne garaže tražila je učinkovit sustav odvodnje koja se može uklopiti u male raspoložive visine podne ploče, zbog čega je odabran Multiline V100 Flach plitki kanal.

Vanjski parking je predstavljao najveći izazov kod projektiranja. Zbog kote ispusta oborinskih voda u okolni jarak koji okružuje objekt, a velike površine parkirališta, trebalo je pronaći rješenje koje će gubitak visine zbog padova cjevovoda svesti na najmanju moguću mjeru. U ovu svrhu je odabran je, naravno linijski kanal, Multiline V150. Zajedničkom suradnjom projektantice gđe Vesne Jukić i ACO-ovog odjela tehničke podrške, definirano je najoptimalnije rješenje dispozicije kanala i potrebnih izljeva. 

Za odvodnju pristupnih prometnica odabran je KerbDrain sustav odvodnje. Kombinacija elementa rubnjaka i odvodnog elementa osigurala je tražen malen gubitak visine odvodnog cjevovoda i vizualno atraktivno rješenje na cestovnom prilazu.

Uz rješenje površinske odvodnje, od ACO-a je zatraženo pouzdano rješenje tretmana zauljenih oborinskih voda, koje se s prometnica izljevaju u jarak koji okružuje Multiline V100 Flach u garaži Odvodnja vanjskog parkirališta izvedena Multiline V150 kanalima objekt. Zbog direktnog izljevanja u prirodni prijemnik, tražili su se pouzdani i kvalitetni separatori. Zbog velike slivne površine i sljedno tome velikog protoka kroz separatore, odabrani su separatori s mimotokom (bypassom). Odabrani su armirano-betonski separatori OLEOPATOR C s eksternim bypassom, koji su svojom konstrukcijom, kvalitetom materijala i brzinom ugradnje znatno ubrzali dinamiku izvođenja radova.

Kvalitetno praćenje projekta se nastavilo i tokom ugradnje spomenute opreme. Stručna podrška prilikom ugradnje svih naših elemenata pružena je djelatnicima Gradnje Osijek čime smo izgradili odlične odnose koji se prenose na nove projekte, a investitoru osigurali funkcionalnost i dugotrajnost sustava odvodnje.

Galerija fotografija

Ugrađeni ACO proizvodi

__________________________________

Downloads