Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

D-Resort Šibenik (2015)

D-Resort Šibenik jedna je od najvećih investicija u hrvatskom turizmu, luksuzni hotel odnosno čitavog kompleksa s nizom sadržaja. Djelatnici Strabaga daju formu još jednoj u nizu atraktivnih arhitektonskih kreacija arhitekta Nikole Bašića, koji je za tursku Dogus grupu projektirao Hotel D-Resort Šibenik na poluotoku Mandalina.

ACO rješenja na objektu

ACO je na projektu prisutan svojim rješenjima za pročišćavanje otpadnih voda (separatori lakih tekućina i masnoća), površinsku odvodnju

Galerija fotografija

Ugrađeni ACO proizvodi:

  • ACO Multiline
  • ACO Multiline plitki kanali
  • ACO SlotTop
  • ACO MULI MAX-F duo prepumpno okno
  • ACO OLEOPATOR-C-FST NS8-10 ST1000
  • ACO OLEOPATOR-C-NST NS65
  • ACO LIPUMAX P-B NG7 SF700
  • ACO LIPUMAX-C NS7 ST700 separator masnoća
  • Travna rešetka ACO Areal