ACO HRVATSKA

ACO DRAIN® Multiline Seal in

Nakon 40 godina kontinuiranog ulaganja u razvoj kanala za linijsku odvodnju ACO opet podiže ljestvicu na najvišu razinu. Suočen s ozbiljnim problemom mogućeg zagađenja podzemnih voda uslijed ispiranja opasnih tvari s kolničkih i ostalih površina, ACO stručni tim ponudio je inovativno rješenje za apsolutnu vodonepropusnost spoja korištenjem gumene brtve integrirane u tijelo kanala.

Kod konvencionalnih kanala za odvodnju oborinskih voda određeni dio vode na putu do ispuštanja nekontrolirano se gubi zbog propusnih spojeva kanala. Novi ACO Multiline Seal in kanali pridonose takvom ciljanom ispuštanju i obradi površinske vode što potvrđuje dugogodišnje ispitivanje i potvrda IKT - Instituta za podzemnu infrastrukturu (Gelsenkirchen).

 


 

Jednostavno spajanje kanala

Lagano rukovanje kanalima

Robusnost tijela kanala

Poboljšano samočišćenje kanala 

Sprječavamo nepopravljivu štetu već u ranoj fazi

Oborine koje protječu prometnim površinama sadrže znatno više onečišćenja nego što mislimo. Nečistoće su tijekom oborina neizbježno sprane sa građevina i prometnica i odlaze u podzemne vode gdje mogu izazvati velike štete. Nerijetko sadrže teške metale, mineralna ulja, razne sedimente i naftne derivate.

Suočen s ozbiljnim problemom mogućeg zagađenja podzemnih voda uslijed ispiranja opasnih tvari s kolničkih i ostalih površina, ACO stručni tim ponudio je ovo inovativno Seal in rješenje za apsolutnu vodonepropusnost spoja korištenjem gumene brtve integrirane u tijelo kanala.

 

 

TOP