Railway projects require effective collecting of surface water from all passenger, vehicle and rolling stock environments. Drainage systems are essential for the safe and reliable operation of the network.

Željeznički projekti zahtijevaju učinkovito prikupljanje površinskih voda - od svih putnika, vozila i voznog parka. Drenažni sustavi su bitni za siguran i pouzdan rad mreže.