Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Lipumax C-FST je separator masnoća biljnog i životinjskog podrijetla. Izrađen je od armiranog betona, a namijenjen je za prehrambenu industriju i komercijalne kuhinje.


Prednosti proizvoda

 • siguran od djelovanja uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator
 • ugradnja bez dodatnog betoniranja
 • niska cijena čišćenja i pražnjenja
 • statička svojstva
 • trajnost (zaštitni epoksidni premaz)
 • izbor volumena taložnice
 • podesiva visina poklopca
 • pristup sukladno HRN EN 476
 • jednostavno održavanje
 • brzina ugradnje
 • niski troškovi ugradnje
ACO SEPARATORI MASNOĆA - katalog

Karakteristike

 • s integriranim taložnikom za ugradnju u zemlju
 • izrađen prema HR EN 1825 u monolitnoj izvedbi iz prefabriciranog vibriranog armiranog-betona (prema DIN 4281)
 • s dvostrukim premazom otpornim na masne kiseline, nanesenim na prethodno pjeskarenoj površini te sa spojem za uzimanje uzoraka, tipa LIPUMAX
 • nominalne veličine, zapremine separatora/taložnika 180-1120/100-5000
 • priključci za uljev i izljev prema DIN 19534 i DIN 19537 nominalnog promjera DN 100-250
 • svi unutrašnji elementi su od HDPE
 • dubina ugradnje “t”=650-1345 mm (mjerena od gornjeg ruba poklopca do dna cijevi uljeva)
 • poklopac nominalne veličine 600 mm, razreda opterećenja B125 i D400
 • ulazna temperatura zamašćene vode do 60°C

Područja primjene

 • restorani
 • hoteli
 • menze (npr. studentske)
 • pečenjarnice
 • klaonice
 • mesnice
 • pogoni za preradu mesa
 • tvornice margarina
 • uljare
 • prehrambena industrija (prerada čipsa, kikirikija i sl.)
Br. artiklaNSVolumenUljev/izljevMasa
TaložniceUljaUkupnoDN/ODDonji dio
[l][l][l][mm][kg]
723000 11002154801102150
72300122002157101102450
7230022-44002159151102900
7230034001909151602900
723004480032014501103800
72300580029014251604070
723006770029014251603800
723007140040026154070
72300810100040026151603800
723009200040032104070
72301015-20200085036702005000
72301115300065049702005300
723012252500102048902504750
7230135000112076405050

Art.br.NSDimenzije

Izvedba 1

Art.br.

Izvedba 2

Art.br.

Tmax
H1H2D1D2T
[mm][mm][mm][mm][mm] [mm]
723000 183076010001270335728001-5320
72300121120105010001270365728001-5350
7230022-41385131510001270375728001-5360
7230031360129010001270400728001-5385
723004415051435120014753957280087282235380
72300514801410120014753957280087282235380
723006714801410120014753957280087282235380
72300716701600150018003407280187282215325
7230081014401370150018003707280187282215355
72300920351965150018003507280187282215335
72301015-2018151745175020704307280237282285415
7230111517001630220024404907280307282275475
7230122516751605220024405157280307282275500
72301322802210220024404357280307282275420

Svi ACO betonski separatori su modularno koncipirani, kako bi osigurali lako prilagođavanje potrebama projekta.


Kompletna konfiguracija jednog funkcionalnog separatora se sastoji od 3 dijela:

 1. separator tj. TIJELO SEPARATORA (njega biramo ovisno o hidrauličkim i drugim projektnim parametrima)
 2. POKROVNA PLOČA separatora. Razlikujemo:
  • „standard“ pokrovnu ploču - sastoji se od pokrovne ploče debljine 25 cm s pristupnim otvorom veličine poklopca (promjer 60 ili 80 cm) i poklopca. Koristimo je u situaciji kada je uljevna cijev na maloj dubini.
  • „povišenu“ pokrovnu ploču - sastoji se od pokrovne ploče debljine 25 cm s pristupnim otvorom veličine 100 cm, betonskog redukcijskog elementa za suženje pristupnog otvora na promjer poklopca (promjer 60 ili 80 cm) i poklopca. Koristimo je u situaciji kada je uljevna cijev na većim dubinama.

Ova razlika (dvije verzije) postoji zbog poštivanja HRN EN 476 tj. zbog osiguravanja normalne pristupačnosti separatoru (za veće dubine ugradnje pristup kroz 60 cm pristupno okno ne omogućava normalno održavanje separatora).

3. NASTAVCI PRISTUPNOG OKNA ili prsteni poklopca
Za precizno prilagođavanje pristupnog okna separatora terenu, na pokrovnu ploču dodajemo standardne nastavke pristupnog okna i/ili prstene poklopca.

Br. artiklaTizvedbaDimenzijePoklopacTežina
D1D2
[mm][mm][mm][kg]
728001315100012701 - širine 600534
728008315120014751 - širine 600807
728018315150018002 - širine 6001092
728023365175020702 - širine 6001882
728030365220024402 - širine 6002482
Br. artiklaTizvedbaDimenzijePoklopacTežina
D1D2
[mm][mm][mm][kg]
728223660120014751 - širine 600964
728221660150018001 - širine 6001572
728228975175020701 - širine 6002929
728227525220024402 - širine 6003055
Br. artiklaTipDimenzije

Pozicioniranje prstena

poklopca na povišenje

okna 1 i 2

Ukupna visina

uključujući fuge

od maltera

Težina
TD1D2
[mm][mm][mm][kg]
727400AR-V 625 x 6060625865Poz. 17050
727401AR-V 625 x 8080625865Poz. 19060
727402AR-V 625 x 100100625865Poz. 111070
727403AR-V 625 x 200200625865Poz. 1210140
727404AR-V 625 x 400400625865Poz. 1410280
727405AR-V 800 x 1001008001100Poz. 1110110
727406AR-V 800 x 1501508001100Poz. 1160165
727407AR-V 800 x 2002008001100Poz. 1210220
727408AR-V 800 x 4004008001100Poz. 1410415
Br. artiklaTipDimenzije

Pozicioniranje prstena

poklopca na povišenje

okna 1 i 2

Ukupna visina

uključujući fuge

od maltera

Težina
TD1D2
[mm][mm][mm][kg]
728110SR-M 1000 x 25025010001240Poz. 2265240
727111SR-M 1000 x 50050010001240Poz. 2515500
727112SR-M 1000 x 75075010001240Poz. 2765750
727113SR-M 1000 x 1000100010001240Poz. 210151000

Beton kao materijal za proizvodnju Lipumax C separatora

Beton je mješavina cementa, agregata i vode, a korištenjem armaturnog čelika u dobivamo armirani beton. Čvrstoća betona proizlazi iz ispreplitanja kristalnih iglica nastalih djelovanjem vode na cementni klinker.

Naši armirano-betonski tankovi se proizvode iz betona različitih razreda čvrstoće, gdje je najslabiji C 45/55 (prema HRN EN 206:2021). Ovakav beton ima sadržaj cementa od 320 KG po m³ betona. Minimalna zahtijevana čvrstoća betona koju HRN EN 858-1 propisuje je C 35/45 (točka 6.2.2 norme).

Neke izvedbe separatora proizvodimo iz betona većih razreda čvrstoće tzv. HPC betona (od eng: High Perfomace Concrete) tj. betona visokih performansi. Razredi čvrstoće ovih betona su C 50/60 i C 60/75. Kada koristimo ove betone, ne koristimo zaštitne premaze zbog činjenice da ovakvi betoni, između ostalog, osiguravaju i bolju vodonepropusnost u odnosu na standardne betone.

Da bi se produžio životni vijek betonskih separatora proizvedenih iz betona niže čvrstoće (C 45/55) unutrašnjost separatora dodatno premazujemo zaštitnim premazom STEOPOX 246. To je pigmen- tirana dvokomponentna tekuća plastika bez otapala s tiksotropnim svojstvima koja je namijenjena za premazivanje interijera betonskih spremnika za vodu, cijevovoda, spremnika i drugih betonskih površina. Ispitan je u skladu s EN 858-1 kao unutarnji zaštitni premaz za separatore lakih tekućina (uključujući biodizel). Koristimo ga u 2 boje: RAL 5012 (svijetloplava) i RAL 7031 (plavo siva).

Kako bi se osigurala odgovarajuća trajnost betona on treba biti otporan na kemijsko i fizikalno djelovanje okoline. Ovakva otpornost je normom HRN EN 206 određena klasama izloženosti. Klase izloženosti uvjetuju sastav betona koji se koristi, minimalnu debljinu betonskog pokrova na armaturi kao i dopuštena veličinu (širinu) pukotina u betonu. Dozvoljena širina pukotine za betonske separatore je 0,2 mm.

Klase izloženosti koje naš beton zadovoljava:

KEMIJSKO DJELOVANJE
XA3 - jako kemijsko djelovanje

DJELOVANJE SMRZAVANJA I ODMRZAVANJA SA ILI BEZ SOLI ZA ODMRZAVANJE
XF4 - visoka zasićenost vodom sa solima za odmrzavanje. U ovu klasu treba svrstavati betonske površine izložene neposrednom djelovanju smrzavanja i soli za odmrzavanje kao što su npr. prometne kolničke površine i zone plime i oseke i zapljuskivanja valovima izložene i smrzavanju.

ACO separatori masnoća - katalogpdf

LIPUMAX-C-FST NS25 ST2500dwg
LIPUMAX-C-FST NS15-20 ST2000dwg
LIPUMAX-C-FST NS15 ST3000dwg
LIPUMAX-C-FST NS10 ST1000dwg
LIPUMAX-C-FST NS7 ST700dwg
LIPUMAX-C-FST NS4 ST400 DN150dwg
LIPUMAX-C-FST NS4 ST400 DN100dwg
LIPUMAX-C-FST NS2 ST200dwg
LIPUMAX-C-FST NS1 ST100dwg

Lipumax Cxlsx

Upute za održavanje ACO Lipumaxpdf
Upute za ugradnju ACO betonskog separatorapdf