ACO HRVATSKA

Vario Indoor otirači koriste se pretežno unutar objekta ili u natkrivenim prostorima. Zahvaljujući vrlo maloj građevinskoj visini od svega 12 mm aluminijski okvir ugrađuje se istodobno sa odabranom podnom oblogom.

Vario Indoor

Izvadak iz tehničkog kataloga
TOP