ACO HRVATSKA

Osim odličnog i funkcionalnog sustava odvodnje, ACO Brickslot pruža priliku za estetska rješenja i otkriva novi pristup u dizajniranju otvorenog prostora. Diskretan i neprimjetan, sustav pokrova s rasporom koji zamjenjuje klasičnu rešetku, formira čistu, gotovo nevidljivu liniju na pločniku. Sustav je kompatibilan sa kanalima ACO Multiline i ACO Xtradrain, sa razredima opterećenja do D400.

Brickslot

Estetika vizije

Diskretan sustav rešetki s rasporom, proizveden od nehrđajućeg ili pocinčanog čelika, omogućuje vizualno kontinuiranu površinu kombinirajući uski raspor i različite vrste opločenja. Poseban naglasak stavlja se na samu liniju na površini ili na elegantan prijelaz između dviju površina različitih materijala. Sustav je idealan za odvodnju sa pročelja i estetski zahtjevnijih površina.

Funkcionalnost

Osim svog elegantnog izgleda, sustav ACO Brickslot osigurava i optimalnu funkcionalnost. Rešetka s rasporom u kombinaciji sa Multiline polimerbetonskim ili XtraDrain kompozitnim kanalima odgovara svim traženim zahtjevima, a kompletan sustav se jednostavno čisti i održava ispiranjem pod visokim ili niskim tlakom.

 

Individualna rješenja

Kao vodeći proizvođač rješenja za površinsku odvodnju spremni smo zadovoljiti specifične zahtjeve naših klijenata u pogledu dizajna i funkcionalnosti. ACO Brickslot sustav može biti dizajniran za ugradnju u radijusu do vertikalnog pročelja ili za druge individualne zahtjeve. Osim standardnih rešetki, raspori mogu biti izrađeni od pocinčanog ili nehrđajućeg čelika, te se u njih može integrirati LED rasvjeta.

ACO Brickslot N100                                     xlsx
ACO Brickslot N 100 zakrivljenixlsx
ACO Brickslot V100
ACO Brickslot V150
ACO Brickslot V200 xlsx
TOP